Etiket: Mahlas

Abdülahad Nuri

Salacıoğlu

Salacıoğlu (tam adı Salacıoğlu Mustafa Celveti veya Giritli Salacıoğlu Mustafa Celveti, bazen şeyh ünvanı ile de geçer) 18. yüzyılda Girit`te doğmuş ve yaşamış bir Türk tasavvuf şairidir. Salacızade ve Salacıdedeoğlu mahlaslarını da kullanmıştır. Bir diva...

Dertli Divani

Dertli Divani, 15 Ocak 1962 tarihinde Urfa`nın Kısas köyünde doğan ozan.

Tûtînâme

Tûtî-nâme, doğu edebiyatının hikâye türündeki en önemli eserlerinden birisidir. Sanskritçe aslı Sukasaptati`dir (Çakasaptati).

Tûtî-nâme

Tûtî-nâme, doğu edebiyatının hikâye türündeki en önemli eserlerinden birisidir. Sanskritçe aslı Sukasaptati`dir (Çakasaptati).

Tutiname (kitap)

Tûtî-nâme Doğu edebiyatının hikaye türündeki en önemli eserlerinden birisidir. Sanskritçe aslı Sukasaptati`dir (Çakasaptati).

Tutiname

Tûtî-nâme, doğu edebiyatının hikâye türündeki en önemli eserlerinden birisidir. Sanskritçe aslı Sukasaptati`dir (Çakasaptati).

Hüsn-i tahallûs

Hüsn-i tahallûs, bir Divan edebiyatı terimi. Divan edebiyatında şairlerin genelde mahlasları vardır.

Hüsn-i tahallus

Hüsn-i tahallûs, bir Divan edebiyatı terimi. Divan edebiyatında şairlerin genelde mahlasları vardır.

Abdülahad Nûrî

Abdülahad Nûrî (1594, Sivas-?), 17. yüzyılın önde gelen mutasavvıf şairlerindendir.Dedesi Şemseddin Sivâsî'nin kardeşi olan Sivas müftüsü Ebü'l-Berekât İsmail Efendi'dir.

Esrar Dede

Esrar Dede Osmanlı mutasavvıf ve tezkire yazarı. 1748’de İstanbul Sütlüce’de doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Küçük yaşından itibaren tasavvuf muhitinde yaşadı. İyi bir tahsil gördü; Arabi, Farisi, Latince ve İtalyanca öğrendi. Mevleviliğe intisab etmesinden ö...

tanınır

Mahlas, müstear isim, tapşırma ve kalem adı; şair ve yazarların gerçek isimleri yerine kullandıkları takma adlardır. Mahlas daha çok şairler için, müstear daha çok yazarlar için ve tapşırma da âşıklar için kullanılır.