Etiket: Makam

Takım (Klasik Türk Musikisi)

Takım, Klasik Türk Musikisi`nde aynı makamda 2 beste ve 2 semaiden meydana gelen ve bir bütünlük arzeden eserler topluluğu. Klasik takımdaki eserlerin sıralaması şöyledir: Birinci beste, ikinci beste, ağır semai, yürük semai. Birinci ve ikinci beste arası...

Dügâh Kâr

Dügâh Kâr, Hacı Fâik Bey`in Dügâh makamında ve Kâr formunda bestelediği meşhur ve seçkin mûsikî eseridir. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında bestelenmiştir. Eserin güftesi de bestekâra aittir. Eser Dügâh makamı ve Hafîf usulü ile başlar. Eserin içinde yakın...

Ali Akbar Moradi

Ali Akbar Moradî, (1957- ), Kürt kökenli Yarsani İranlı müzisyen ve besteci. Batı İran'da Kermanşah şehrinde doğdu.

Makam (müzik)

Türk musikisinde, kullanılan ses dizilerinin (gam) belli kurallar çerçevesinde kullanılmasıdır. Makamların dizileri, aralıkları eşit olmayan toplamı 53 koma olan sekiz sesten oluşur.

Şevkefza

Şevkefza (Şevk`Efzâ, Arapça ve Farsçadan), Klasik Türk müziğinde III. Selim tarafından düzenlenmiş bir makamdır.

Çargah

Çargâh Türk müziğinde ``do`` perdesinin adı ve bu perdede karar kılan makam.

Taksim (müzik)

Taksim, Türk müziğinde ve birçok Orta Doğu kültürünün müziğinde ritimsiz ve tek kişi tarafından yapılan

Tahirbuselik

Tahirbuselik (Tâhir Bûselik), Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam. Bakınız: tahir ve buselik makamları.

Sultaniyegah

Sultaniyegah (Sultânî Yegâh), Klasik Türk müziğinde bir makam.

Sultanihüzzam

Sultanihüzzam (Sultânî Hüzzâm), Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.

Sazkar

Sazkar (Sâzkâr), Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam.

Saba (makam)

Saba (Sabâ, Arapçadan), Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam.