Etiket: Makam (müzik)

Bayatibûselik

Bayatibuselik (Bayâtî/Beyâtî Bûselik), Klasik Türk müziğinde bayati makamının buselik beşlisi veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluşan bir birleşik makam.

Arazbarbûselik

Arazbarbuselik (Arazbâr Bûselik), Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.

Araban (makam)

Araban (Arabân), Klasik Türk Müziği'nde bir makam.

Acemkürdî

Acem Kürdî, Klâsik Türk müziğinde birleşik bir makam.

Acembûselik

Acem Bûselik, Klâsik Türk müziğinde kullanılan birleşik bir makam.

Şevkefza makamı

Şevkefza (Şevk'Efzâ, Arapça ve Farsçadan), Klasik Türk müziğinde III.

Şevkefza (makam)

Şevkefza (Şevk'Efzâ, Arapça ve Farsçadan), Klasik Türk müziğinde III.

Şehnâzbûselik

Şehnâz Bûselik, Klasik Türk müziğinde bir makam.

Şedd-i Araban

Tâhirbûselik

Tahirbuselik (Tâhir Bûselik), Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam. Bakınız: tahir ve buselik makamları.

Tahir (müzik)

Tahir (Tâhir), Klasik Türk müziğinde bir makam.

Suz-i Dilârâ

Nihavend (anlam ayrım)

Nihavend, Klâsik Türk müziği'nde bir makam. Nihavend şehristanı - İran'ın Hamedan Eyaleti'nin 9 şehristanından biri.

Nihavend

Farsça kökenli Nihâvend sözcüğü, Klasik Türk müziğinde birçok anlam ifade etmektedir:

Nevabûselik

Nevabuselik (Nevâ Bûselik), Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam.