Etiket: Malazgirt Savaşı

Hilal taktiği

Ordu temelde üçe ayrılır ve merkeze en elit kuvvetler toplanır. Sağ ve sol cenah merkezden tamamen ayrılmamakla birlikte araya mesafe koyar. Merkezdeki kuvvetler hızlı bir vur kaçla (genelde mızraklı ya da atlı kuvvetler ile) düşmanın merkez safını yarar...

Romanos 4. Diogenes

Merkez, Siirt

Mala Türka

Mala Türka, Türkan Aşireti olarak da bilinen aşiret. Aşiret, Malazgirt Savaşı ile Anadolu`ya göç etmiş ve Karamanoğulları`nın merkezi Konya`ya yerleşmiştir. Karamanoğulları`nın yıkılmasından sonra doğuya doğru göç etmiştir. Aşiretin bir kolu Siverek, Şanl...

Dev Ali

Dev Ali Malazgirt Savaşı'dan sonra Anadolu'ya göçüp, bu ilçeye yerleşen Türkmen obasının reisi olarak bilinir. Kayseri iline bağlı Develi ilçesi ismi kendisinden gelmektedir.

Danişmendli Türkmenleri

Danişmendli Türkmenleri, Danişmendliler Beyliği içerisinde aşiret ve cemaatler şeklinde yaşayan konargöçer, Türkmenlerdir. Danişment Gazi'nin ölümünden beyliğin kollara bölünmesinde kadar aşiretler halindedirler.

Çimiköy

Çimi Köyü Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı merkez köylerindendir. Akseki'nin altı kilometre kuzeydoğusunda kurulmuştur.

Çimi Köyü

Çimi Köyü Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı merkez köylerindendir. Akseki'nin altı kilometre kuzeydoğusunda kurulmuştur.

Çimi, Akseki

Çimi Köyü Antalya`nın Akseki ilçesine bağlı merkez köylerindendir. Akseki`nin altı kilometre kuzeydoğusunda kurulmuştur. Güneybatı Toros dağlarının içinde kaldığından (Geyik dağları ve Ak dağlar köyün sınırları içindedir) iklimi sert ve kuraktır. Köyün ra...

Türkçe-Yunanca ortak kelime hazinesi

Türkçe ve Yunanca'nın ilk temasları Malazgirt Savaşı'nın çok öncelerine dayanmaktadır.

Romen Diyojen

IV.

Malazgirt Meydan Savaşı

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen bir savaştır.

Malazgirt, Muş

Malazgirt, Muş ilinin bir ilçesidir. Ovası, kalesi ve tarihi Malazgirt Meydan Muharebesi ile tanınmış bir ilçedir.

Kapadokya Yunancası

ÜRGÜPCE, başka tanımlamasıyla Kapadokya Yunancası veya Anadolu Yunancası, Yunanca dilinin bir temel lehçesi olup eskiden Kapadokya da yaşıyan Yunanlılar tarafından konuşulmaktaydı. 1920`lerdeki Yunanistan ve Türkiye arasındaki nüfus mübadelesinden sonra,...