Etiket: Maliki mezhebi

Mâliki mezhebi

Maliki mezhebi veya Malikilik (Arapça: المذهب المالكي veya المالكية) bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Adını kurucusu olan İmam Malik'ten alır.

Mâlik bin Enes

Mâlik bin Enes, (Arapça مالك بن أنس) Mâliki mezhebi`nin kurucusu, büyük müctehid ve muhaddis.

İstıslâh

Mesâlih-i mürsele ya da İstislâh (Arapça: استصلاح), İslam hukuku terimi, bir maslahat (Arapça: مصلحة) türüdür. İslam hukukundaki maslahat türlerinden olan mesâlih-i mürsele tam karşılığına gönderilmiş maslahat denilebilir.

İstislâh

Mesâlih-i mürsele ya da İstislâh (Arapça: استصلاح), İslam hukuku terimi, bir maslahat (Arapça: مصلحة) türüdür. İslam hukukundaki maslahat türlerinden olan mesâlih-i mürsele tam karşılığına gönderilmiş maslahat denilebilir.

İcmâ'

İcmâ (Arapça: إجماع), bir İslam hukuku terimi. İcmâ İslam hukukuna göre, herhangi bir çağ veya dönemde yaşamış İslam bilgini ve müctehidlerin Kitap (Kur'an), Sünnet ve bazı mezheplere göre kıyasın delillerinden birine dayanarak, şeriatın (İslami hükümleri...

İcmâ

İcmâ (Arapça: إجماع), bir İslam hukuku terimi. İcmâ İslam hukukuna göre, herhangi bir çağ veya dönemde yaşamış İslam bilgini ve müctehidlerin Kitap (Kur'an), Sünnet ve bazı mezheplere göre kıyasın delillerinden birine dayanarak, şeriatın (İslami hükümleri...

Mürsel maslahatlar

Mesâlih-i mürsele ya da İstislâh (Arapça: استصلاح), İslam hukuku terimi, bir maslahat (Arapça: مصلحة) türüdür. İslam hukukundaki maslahat türlerinden olan mesâlih-i mürsele tam karşılığına gönderilmiş maslahat denilebilir.

Mesâlih-i mürsele

Mesâlih-i mürsele, İslam hukuku terimi, bir maslahat türüdür.İslam hukukundaki maslahat türlerinden olan ``mesâlih-i mürsele`` tam karşılığına ``gönderilmiş maslahat`` denilebilir. Mesâlih-i mürsele, `aslî deliller`den (Kitap, Sünnet, icmâ ve kıyas) lehin...

Mesalih-i mürsele

Mesâlih-i mürsele ya da İstislâh (Arapça: استصلاح), İslam hukuku terimi, bir maslahat (Arapça: مصلحة) türüdür. İslam hukukundaki maslahat türlerinden olan mesâlih-i mürsele tam karşılığına gönderilmiş maslahat denilebilir.

Feri deliller

Fer'î deliller (furûʿ ed-Dîn) (Arapça: فروع الدين ‎), bir İslam hukuku terimi. İslam hukukunda bir hükmün bina edileceği deliller ikiye ayrılır.

Fer'î deliller

Fer`î deliller, bir İslam hukuku terimi.İslam hukukunda şer`î delillerin bir kısmıdır. Şer`î delillerin diğer kısmı ise aslî delillerdir.

Fer'i deliller

Fer'î deliller (furûʿ ed-Dîn) (Arapça: فروع الدين ‎), bir İslam hukuku terimi. İslam hukukunda bir hükmün bina edileceği deliller ikiye ayrılır.

Aslî deliller

Aslî deliller, bir İslam hukuku yani ``fıkıh`` terimi.Aslî deliller terimi ve içinde barındırdığı alt başlıklar, Şer`î delillerin bir kısmını oluşturmaktadır. Şer`î delillerin diğer kısmı ise fer`î delillerdir.