Etiket: Maliye Bakanlığı

Taksicilik

Taksici ya da Taksi şoförü, taksimetresi olan ticari bir otomobille şehiriçi yolcu taşıyan serbest meslek esnafıdır.

Kamu İhale Kurumu

Kamu İhale Kurumu(KİK), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir.

Hesap Uzmanları Kurulu

Hesap Uzmanları Kurulu, 29 Mayıs 1945 tarihinde 4709 Sayılı özel bir kanunla görülen büyük lüzum ve batıdaki örneklere ayak uydurabilmek amacıyla kurulmuştur. Maliye Bakanlığı`na bağlı en yüksek seviyedeki denetim organıdır. Başlıca görevi ekonomik ağırlı...

Halil İbrahim Akça

Halil İbrahim Akça (d. 1963, Sivas-Yıldızeli) İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.

Bireysel emeklilik kanunu

Bireysel Emeklilik Kanunu, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcısı olarak ve bireylerin emekliliklerine yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ve bu yolla, emekliliklerinde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin artırılması;...

Maliye Bölümü

Maliye bölümü, kökü Ankara Mülkiye'ye dayanan 1981 sonrası yüksek öğretimin yeniden yapılanmasıyla diğer iktisadi fakültelerde de açılan ve ilgi alanı kamu kesimi ekonomisi olan bölüm. Cumhuriyet döneminde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ile İktis...

Gelirler Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı`na bağlı bir kurum idi. 5345 sayılı "Gelir İdaresi Başkanlığının Kuruluş Kanunu" ile yeniden teşkilatlandırılmıştır. Gelirler Genel Müdürlüğü`nün görevleri şu idi:

Gelir uzmanı

Gelir Uzmanı, Maliye Bakanlığı`na bağlı kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan, vergi ile ilgili konularda uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak maksadıyla istihdam edilen kariyer meslek uzmanıdır.

taksici

Taksici ya da Taksi şoförü, taksimetresi olan ticari bir otomobille şehiriçi yolcu taşıyan serbest meslek esnafıdır.

hazine

Bütçenin gelir ve giderleri arasında yer ve zaman bakımından ortaya çıkan âhenksizlikleri gideren devletin eline geçen paraları muhâfaza ve idâre ile gerekli ödemeleri yapan kuruluş.

Muhasebe

Hesaplaşmak. Hesap işiyle uğraşmak. Hesap işi gören makam. Bir işletmenin belirli bir hesap dönemindeki ekonomik ve finansal olaylara ilişkin para ile ifâde edilebilen bilgilerin toplanması, sınıflandırılması, kaydedilmesi, özetlenmesi, yorumlanması ve il...

döviz

döviz isim kelimesi Fransızca devise kelimesinden gelir. Aşağıdaki anlamlarda kullanılmaktadır: 1 . Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek ve poliçe vb. her türlü ödeme aracı. 2 . Yabancı ülke parası. 3 . Propaganda veya tanıtma amacıyla...