Etiket: Mantık

Çoklu Zekâ Kuramı

Çoklu zekâ kuramı 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir. Gardner bilişsel yeteneklerin geniş bir yelpazeden oluştuğunu ve aralarında sade...

Operasyon Teorisi

Mantıkta ve matematikte sonlandırılabilir bir operasyon olan ω`nin fonksiyonu

Boolean Matematiği

George Boole tarafından geliştirilen Boolean Matematiği, elektrik anahtarlama devrelerine uygulanışı açıklayan bir matematik mantığıdır.

Biçimcilik (matematik)

Biçimcilik ya da formalizm, matematiksel gerçekliğin evrenselliğini yadsıyan, matematiğin bazı mantık kuralları çerçevesinde bir entelektüel uğraş olup, doğada gözlemlenemeyebileceğini savunan felsefi akım.

Açık ve seçik

Modern felsefenin babası olarak anılan Descartes`ın ``İlk Felsefe Üzerine Derindüşünmeler``de kesin bilgiye ulaşmak için doğruluk ölçütü olarak ileri sürdüğü birbirine kopmazcasına bağlı ikili: Konusu ya da nesnesi hiçbir aracı olmaksızın doğrudan zihne s...

Epikürosçuluk

Epikuros (ya da Epikür) (MÖ 341-270), Helenistik felsefenin en önemli düşünürlerinden birisidir.

Boole'ca

Boole`ca (İngilizce ``Boolean``), mantık, matematik ve bilgisayar biliminde değeri ``doğru`` ya da ``yanlış`` olabilecek bir değişken türüdür. Bu değer, bazen ``0`` veya ``1`` şeklinde de ifade edilir.

İbnünnedim

Tam adı, Ebü`l-Ferec Muhammed b. Ebî Ya‘kub İshâk b. Muhammed b.

İbni Teymiyye

İbn-i Teymiyye (Arapça: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ‎, Taqī d-Dīn Ebu l-ʿAbbās Aḥmed ibn ʿAbd as-Salām ibn ʿAbd Allāh ibn Teymiyyetū'l-Ḥarrānī) (d. 1263 Hicri: 661 Harran - ö.

İbni Teymiye

İbn-i Teymiyye (Arapça: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ‎, Taqī d-Dīn Ebu l-ʿAbbās Aḥmed ibn ʿAbd as-Salām ibn ʿAbd Allāh ibn Teymiyyetū'l-Ḥarrānī) (d. 1263 Hicri: 661 Harran - ö.

İbn Teymiyye

İbn-i Teymiyye (Arapça: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ‎, Taqī d-Dīn Ebu l-ʿAbbās Aḥmed ibn ʿAbd as-Salām ibn ʿAbd Allāh ibn Teymiyyetū'l-Ḥarrānī) (d. 1263 Hicri: 661 Harran - ö.

İbn-u Teymiye

İbn-i Teymiyye (Arapça: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ‎, Taqī d-Dīn Ebu l-ʿAbbās Aḥmed ibn ʿAbd as-Salām ibn ʿAbd Allāh ibn Teymiyyetū'l-Ḥarrānī) (d. 1263 Hicri: 661 Harran - ö.