Etiket: Mars

Luna 1

Luna 1 (E-1 serisi), ya da Rusça Rüya anlamına gelen Мечта (Okunuşu: Meçta), Ay'ın yakınlarına ulaşan bir dizi uzay aracının ilkidir. Sovyetler Birliği tarafından 2 Ocak 1959'da Baykonur Uzay Üssü'nden Vostok roketiyle uzaya fırlatılmıştır.

Aušrinė

Aušrinė, Litvanyaca'da Sabah Yıldızı (Venüs) demektir; ama aynı zamanda Litvan Mitolojisi'nde dişi bir tanrıdır. Bazı mitoloji bilimciler onu güzellik, gençlik ve sağlık tanrısı ya da tüm yıldızların kraliçesi Žvaigždės olarak tanımlarlar.

Tanrı (eril)

Eril bir ilahi varlık olarak Tanrı, en azından cinsi anlamda, dişil bir ilahi varlık olan `tanrıça`nın karşıtı olarak tanımlanabilir. Tanrıça terimi sadece dişil ilahlara verilirken, tanrı terimi dişil veya eril veya cinsiyetsiz veya monoteistik Tanrı anl...

Segomo

Segomo, Kelt mitolojisindeki savaş ve zafer tanrısı. İsmi "``muzaffer olan``", "``güçlü olan``" manalarına gelmektedir.

Google search

Google Arama, Google Inc. tarafından hizmete sokulan ve en popüler arama motorudur.

Gezegenimsi Bulutsular

Gezegenimsi bulutsu, başlangıç kütlesi sekiz Güneş kütlesinden az olan bir yıldızın hafif patlama, kırmızı dev yıldızlarının dış katmanlarını atması, sonucunda oluşan gaz bulutuna verilen isimdir. Yıldızın geçirdiği değişim sonucu yıldızlararası ortama at...

Eros (astronomi)

Eros, Ağustos 1898`de Carl Gustav Witt tarafından bulunan küçük gezegen.

Deimos (uydu)

Deimos, Mars gezegeninin bir uydusudur. İsim Yunanca "dehşet" anlamına gelmektedir.

Celestia

Celestia ücretsiz bir üç boyutlu astronomi yazılımıdır. GNU Genel Kamu Lisansı ile lisanslanmış olup Linux, Mac OS X ve Windows işletim sistemlerinde kullanılabilmektedir.

Romulus ve Remus

Romulus ve Remus Roma Mitolojie göre Roma şehirin kurucuları 753 MÖ.. Efsaneye göre Mars Tanrını ile Rhea Silvia evlatları olmaktadırlar.

Glasiyoloji

Buzulbilim jeofizik, jeoloji, fiziksel coğrafya, jeomorfoloji, iklimbilim, meteoroloji, hidroloji, biyoloji ve ekoloji gibi değişik bilim dallarını içeren çok disiplinli bir bilim dalıdır. Buzulların insanoğlu üzerindeki etkileri bu bilim dallarının arası...

Fatin Gökmen

Fatin Gökmen yirminci yüzyılda yetişmiş Türk astronomu ve meteoroloğu. 1877 (H.1294) senesinde Antalya’nın Akseki ilçesinde doğdu. 1955 (H.1378) senesinde İstanbul’da vefat etti

Cinsiyet simgeleri

Antik Roma'dan günümüze gelen ve cinsiyetleri sembolize eden astrolojik simgelerdir. * Ucunda ok bulunan Mars simgesi erkeği, ucunda artı bulunan Venüs simgesi de kadını temsil eder.* İçiçe geçmiş bir kadın ve bir erkek figürü heteroseksüelliği sembolize...

Romulus

Romulus ve Remus Roma Mitolojie göre Roma şehirin kurucuları 753 MÖ.. Efsaneye göre Mars Tanrını ile Rhea Silvia evlatları olmaktadırlar.

Remus

Romulus'un ikiz kardeşi, Mars ile Rea Silvanın oğlu, Roma şehrinin kuruluşunda önemli bir yeri vardır.