Etiket: Matematik

Ünlü matematikçiler

ADIYAŞADIĞI DÖNEMUYRUĞUMATEMATİĞE KATKISI Arkhimedes (Arşimet) M.Ö. 287-212 Eski Yunanlı matematikçiSuyun kaldırma kuvvetini buldu.

Kontrollü Deney

Hipotezlerin geçerliliğinin ortaya konması için bu aşamada bilim adamının, nitel ve nicel gözlemlerle, kontrollü deneyler yapması gerekmektedir. Tüm bu çalışmalar sırasında bilim adamı sabırlı, şüpheci ve dikkatli davranmalıdır.

Field’s Madalyası

Işın (matematik)

Işın, bir ucu sınırlı olan doğruya denir. Diğer bir değişle, bir başlangıç noktası olan ve o noktadan sonsuza doğru uzanan noktalar kümesidir.

Liber Abaci

Liber Abaci'de (1202) Fibonacci, modus indium (Hintlilerin Yöntemi) adını verdiği ve günümüzde Arap-Hint sayıları diye bilinen modern ondalık sayı sistemini tanıtır. Bu kitap gündelik hayatta ticari defter tutma, ölçü birimlerini çevirme

Vektör uzayı

Vektör uzayı, matematikte ölçeklenebilir ve eklenebilir bir nesneler (vektörler) topluluğu. Daha resmi bir tanımla, bir vektör uzayı, üzerinde vektör ekleme ve ölçeksel çarpma adı verilen iki işlemin yapılabildiği ve bunların bazı aksiyomları sağladığı kü...

Taylor açılımı

Taylor serisi matematikte, bir fonksiyonun, o fonksiyonun terimlerinin tek bir noktadaki türev değerlerinden hesaplanan sonsuz toplamı şeklinde yazılması şeklindeki gösterimi/açılımıdır. Adını İngiliz matematikçi Brook Taylor'dan almıştır.

Tamlık aksiyomu

K sıralamalı bir cisim olsun. Kanın boş olmayan üstten sınırlı her alt kümesinin supremumu veya boş olmayan alttan sınırlı her alt kümesinin infimumu vardır. Bu durumda K`ya Tamlık aksiyomunu sağlar denir.

Sıral sayılar

Sıral sayılar, Soyut matematikte, tümevarımsal kümelerin bir genellemesi olarak George Contor tarafından verilmiştir.

Parite (matematik)

Papyrus Rhind

Otistik savant

Savant sendromu, Otistik savant, matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli çoğunlukla otistik hastaların yaşadığı ancak başka hastalıkların da sebep olabildiği sendroma verilen addır. Bu hastalar için Fransızca "İdiot Savant" terimi kullanılır.

Operasyon Teorisi

Mantıkta ve matematikte sonlandırılabilir bir operasyon olan ω`nin fonksiyonu

Nicel sayı

Matematikte, kardinal sayılar ya da nicel sayılar, kısaca kardinaller; bir kümenin kardinalitesi ya da nicesi olarak bilinen büyüklüğünü göstermek için kullanılan sayılardır. Sonlu kümelerde kardinalite, kümenin öğe sayısını gösteren doğal bir sayıdır. So...