Etiket: Matematiksel mantık

Alfred Tarski

Alfred Tarski, (14 Ocak 1902 - 1983), genel cebir, ölçü kuramı, matematiksel mantık, kümeler kuramı ve metamatematik alanlarında yaptığı katkılarla tanınan Polonya asıllı ABD`li matematikçi ve mantıkçı.

Belit (anlam ayrımı)

Matematiksel mantık ve felsefe ile ilgili olan belit: doğruluğu açık olan önerme.

Willard Von Orman Quine

Willard Van Orman Quine. Mantığın temelleri ve özellikle de semantik yönleriyle ilgili bir kuram geliştirmiş olan ABD'li çağdaş mantıkçı ve filozof.

matematiksel tümevarım

Matematiksel tümevarım bir önermenin, genellikle tüm doğal sayılar için ya da bazen sonsuz bir sıranın tüm elemanları için, doğru olduğunu göstermek üzere kullanılan bir matematiksel tanıtlama yöntemidir. Matematiksel mantık ve bilgisayar bilimlerinde kul...

çatışkı

Çatışkı ya da Antinomi (Yunanca αντι-, karşı, ve νομος, yasa) sözcük anlamı olarak iki yasanın gerçekte ya da görünüşte birbirleriyle uyuşmazlığıdır. Mantık ve epistemoloji`de geçen ve genel olarak bir paradoksu ya da çözümsüz bir çelişkiyi tanım...

antinomi

Antinomi, saltığı çözümlemek için usun düşmek zorunda bulunduğu çelişki olarak tanımlanır. Çatışkı olarak da bilinir. Immanuel Kant terimidir.

Russell

Bertrand Arthur William Russell, 3. Earl Russell (18 Mayıs 1872 - 2 Şubat 1970), Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi, toplumsal eleştirmen. Hayatının çeşitli dönemlerinde kendisini liberal, sosyalist ve barışsever olarak tanıtmış ayrıca hiçbirine der...