Etiket: Meşrutiyet

Antranik Ozanyan

Antranik Ozanyan (d. 25 Şubat 1865, Şebinkarahisar, Osmanlı İmparatorluğu - ö. 31 Ağustos 1927, Fresno, ABD) Ermeni general, politikacı ve gerilla lideri.

31 Mart İsyanı

Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı tam olarak ele geçiremeyerek dolaylı bir denetim kurması, politik istikrarsızlığa yol açmış, halk arasında da yaygın çalkantılar doğurmuştu. Bu koşullar bütün muhalefet g...

Taşnak

Ermeni Devrimci Federasyonu (Ermenice: Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն Hay Heğapohagan Taşnaktsutün), radikal milliyetçi Ermeni siyasi örgütü. Ermenistan'ın bağımsızlığını sağlamak amacıyla 1890'da kuruldu.

Osman Selahaddin Dede Efendi

1819-1887; 1831`de genç yaşta Yenikapı Mevlevihanesi`nin şeyhi oldu. Türk musikîsi âlimi ve bestekarı [http://ailemiz.net/html/441.html Abdülbaki Nasır Dede`nin] (1765-1821) torunudur. Şeyh Osman Dede Tanzimat dönemine damgasını basmıştır.

Ermeni Devrimci Federasyonu

Ermeni Devrimci Federasyonu (Ermenice: Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն Hay Heğapohagan Taşnaktsutün), radikal milliyetçi Ermeni siyasi örgütü. Ermenistan'ın bağımsızlığını sağlamak amacıyla 1890'da kuruldu.

Yönetim biçimleri

Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, yönetim biçimi bununla özdeş olarak demokrasi olmayabilir.

TBMM 1. Dönem

Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi ya da kısaca Birinci Meclis, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanmış, 1 Nisan 1923'te yeni seçim kararı alarak 15 Nisan 1923'te son oturumunu yapmıştır. Yeni Türk devletinin kurucu meclisi olarak kabul edilir.

T.B.M.M. I. Dönem

Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi ya da kısaca Birinci Meclis, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanmış, 1 Nisan 1923'te yeni seçim kararı alarak 15 Nisan 1923'te son oturumunu yapmıştır. Yeni Türk devletinin kurucu meclisi olarak kabul edilir.

T.B.M.M. 1. Dönem

Büyük Millet Meclisi Birinci Dönem milletvekillerinin seçiminde iki dereceli bir seçim sistemi uygulandı. Birinci aşamada; halk tarafından, milletvekili seçecek delegeler seçildi. Ayrıca belediye meclis üyeleri ile Müdafaa-i Hukuk örgütlerinin yerel yönet...

Resneli Niyazi Bey

Ahmet Niyazi Bey 1873 yılında bugün Makedonya sınırları içerisinde kalan Manastır ili yakınlarındaki Resne kasabasında doğmuştur. Bu nedenle Resneli Niyazi Bey olarak anılır. İttihat ve Terakki`nin önde gelen isimlerinden olup II. Meşrutiyet`in ilanına yo...

Osmancılık

Osmanlıcılık, Osmanlı İmparatorluğu içindeki bütün ulusları ve unsurları Osmanlılık ruhu içinde birleştirmeyi amaçlar. Tanzimat (Osmanlıca: تنظيمات), Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerifi'nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yeni...

I. TBMM

Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi ya da kısaca Birinci Meclis, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanmış, 1 Nisan 1923'te yeni seçim kararı alarak 15 Nisan 1923'te son oturumunu yapmıştır. Yeni Türk devletinin kurucu meclisi olarak kabul edilir.

Ahmed İhsan Tokgöz

Ahmet İhsan Tokgöz, (d. 1868 İstanbul - ö.

Islahat Fermanı

Islahat Fermanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarılması için; siyasî kuruluşlar, kişi hakları, yeni kurumların kurulması konularında yapılması düşünülen köklü değişiklikler için Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan f...