Etiket: Meclis

Novgorod Cumhuriyeti

Novgorod Feodal Cumhuriyeti(Rusça: Новгородская феодальная республика / Novgorodskaya feodal`naya respublika) , 12. yy ile 15. yy arasında dünya sahnesine çıkmış olan bir Ortaçağ Rus devletidir.

Şurayıdevlet

Davalara bakmak, hazırlanan kanun ve imtiyaz mukaveleleri üzerinde düşüncelerini bildirmek gibi vazifeleri olan ve üyeleri meclis tarafından seçilen yüksek kuruldur.

Kürt Özerk Bölgesi

Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak'ın kuzeyinde yer alan özerk bölge.

Kürdistan Özerk Bölgesi

Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak'ın kuzeyinde yer alan özerk bölge.

Kürdistan otonomus Bölgesi

Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak'ın kuzeyinde yer alan özerk bölge.

Kürdistan otonom Bölgesi

Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak'ın kuzeyinde yer alan özerk bölge.

Irak kürdistanı bölgesi

Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak'ın kuzeyinde yer alan özerk bölge.

Irak Kürdistan Özerk Bölgesi

Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak'ın kuzeyinde yer alan özerk bölge.

Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmecit döneminde dışişleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. (Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle) Gülhane Hatt-ı Hümayunu veya Tanzimat-ı Hayriye diye de b...

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti parlementosuna verilen isim. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adın...

İl Özel İdaresi

İl özel idaresi, tüzel kişiliği olan yerinden yönetim birimi. İl sınırlan içinde yaşayan halkın yerel nitelikteki kamu hizmeti isteklerini yerine getirmekle görevli, taşınır ve taşınmaz malları, ayn gelir kaynakları ve kendi özel bütçesi olan bir kuruluşt...

yönetim biçimi

Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, yönetim biçimi bununla özdeş olarak demokrasi olmayabilir. Yönetim biçimi ile devletin kuruluşunun ve milletlerin hayat tarzlarının, dünyag...