Etiket: Medine

Mescid-i Kıbleteyn

Mescid-i Kıbleteyn, Medine'nin Kuzeybatısında Vebere Harresi denilen mevkide bulunan mescid. Mescid-i Nebevî'ye 5 km. uzaklıktadır. İlk adı, içinde bulunduğu bölgede yerleşik olan kabile dolayısıyla Benî Selime Mescidi'dir.

Kur'an ilimleri

Kur’ân (Arapça: القرآن / el-kur'ân‎) veya Kur’ân-ı Kerîm (Arapça: القرآن الكريم / el-kur'ân el-kerim‎), İslâm Dîni'nin deki yerleşik i'tikada göre, âyetleri "Allah" tarafından Cebrail adıdaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed'e vahiyler halinde...

Ashab-ı suffa

Ashab-ı suffa, Muhammed tarafından Mescid-i Nebevi'nin duvarına bitişik olarak kurulmuş olan ve "suffa" adı verilen gölgelikte yaşayan; genellikle genç, bekar ve yoksul insanlar. Bu kişiler Medine'de ailesi olmayan; ticaret, sanat, ziraat ve başka bir mes...

Al-Safra Savaşı

Vadi Es-Safra Muharebesi, Tosun Paşa'nın kuvvetleri topları ve ekipmanları ile Medine'yi yeniden feth etmeye çalışmak için ileri doğru hareket ediyordu. Al-Safra vadisinde (sarı vadi) Saud Al-Kabeer'in kuvvetleri ile karşılaştı.

Mâlik bin Enes

Mâlik bin Enes, (Arapça مالك بن أنس) Mâliki mezhebi`nin kurucusu, büyük müctehid ve muhaddis.

Medine Savaşı (1812)

Bilgi Kutusu Savaş

I. Velid

I. Velid, tam adı Ebu`l-Abbas el-Velid Bin Abdülmelik Bin Mervan (668? - 715), Emevilerin altıncı halifesi (706-715).

Ebu Sufyan bin Harb

Ebu Süfyan (565 - 652) (Arapça: صخر بن حرب) Mekke`nin fethi sırasında Müslüman olmuş Sahabi. Künyesi "Ebu Süfyan Sahr bin Harb bin Ümeyye"dir.

Ebu Eyyûb el-Ensarî

Ebu Eyyûb Halid bin Zeyd veya Ebu Eyyûb el-Ensarî, Türkçe`de zaman zaman Eyüp Sultan olarak anılan Sahabe`den bir Müslüman. Son İslam peygamberi Muhammed`i Mekke`den Medine`ye göç ettiği zaman evinde ilk misafir eden sahabedir. Bu sebeple kendisine bu ola...