Etiket: Mekanik

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 1968 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi`nin bir bölümü olarak eğitime başlamıştır. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi`nin kurulmasından sonra Mühendislik-Mimarlık Fakültesi`ne b...

Katıhal fiziği

Yoğun haldeki maddelerin, elektriksel, magnetik, optik ve esneklik özelliklerini araştıran katı hal fiziği, öncelikli olarak kristallerle ilgilenir; bunun nedeni, bu maddelerin basit geometrik düzenlenişlerinin, kuvantum kuramının çok cisim-li sistemlere...

İnsan bilgisayar

Mekanik ve elektronik bilgisayarlardan önce, "bilgisayar" terimi 17. yüzyılın ortalarında tam olarak "hesaplama yapan insan" yani matematiksel hesaplamalar yapan insan anlamında kullanılırdı. İnsan takımları veya insan bilgisayarlar uzun ve genelde sıkıcı...

Jimmy Jib

Jimmy Jib, Kameranın monte edildiği terazi şeklinde mekanik bir cihazdır. Bir tarafta ağırlıklar bulunur. Diğer uçta ise kamera bağlıdır. Yere basan kısımda lastik tekerlekler vardır. Kameraman kamera tarafında bir sandeleyede oturabildiği gibi ağırlık ta...

Esnek imalat sistemleri

Esnek üretim sistemi, bir imalat mekanizmasıdır. Sistem temel olarak bilgisayar desteği ile çalışan robotlar ve iletim mekanizmaları sayesinde hızlı, güvenilir, kaliteli ve ekonomik bir üretim sağlar.

Kuvvetin sembolü

Kuvvet, Fizik'te kütleli bir cisme hareket kazandıran etkidir. Hem yönü hem de büyüklüğü olan kuvvet vektörel bir niceliktir.

Hayvan fizyolojisi

Hayvan fizyolojisi, hayvanların fizyolojik yapısını incelen bilim dalıdır. Hayvanı oluşturan tüm organ ve yapıların birlikte nasıl çalıştığını anlamaya çalışarak; hayvan organizmalarının mekanik, fiziksel ve biyokimyasal süreçlerini inceler.

Havalı fren sistemi

Bünyesinde hava üreten taşıt araçlarının fren pedalından gelen komutla birlikte; havayı mekanik güce dönüştürerek durmayı sağladığı fren sistemi türüdür.

Evangelista Torriçelli

Diştaşı

Diştaşı (dental calculus, tartar)

Boyut Analizi

Boyut analizi fiziksel büyüklüklerin farklı çeşitlerinin karışımını içeren fiziksel durumları içeren ve sıklıkla fizik, kimya ve mühendislikte kullanılan kavramsal bir yöntemdir.Fizikçiler ve mühendisler tarafından türevli denklemlerin ve hesaplamaların o...

Bitki fizyolojisi

Bitki fizyolojisi, bitkilerin fizyolojik yapısını incelen bilim dalıdır. Bitkiyi oluşturan tüm yapıların birlikte nasıl çalıştığını anlamaya çalışarak; bitki organizmalarının mekanik, fiziksel ve biyokimyasal süreçlerini inceler.

Süperpozisyon

Süperpozisyon İlkesi, Lineer Cebir´de ve Mekanik´te, bir lineer sistemde sistemin lineer çözüm kombinasyonları aynı lineer sistemin çözümüdür şeklinde ifade edilen ilkedir. Süperpozisyon ilkesine göre, vektör alanlarında, belli bir yer ve zamanda iki ve...

Sonlu Elemanlar Yöntemi

Sonlu Elemanlar Yöntemi ya da Sonlu Elemanlar Metodu, kısmi diferansiyel denklemlerle ifade edilen veya fonksiyonel minimizasyonu olarak formüle edilebilen problemleri çözmek için kullanılan nümerik bir tekniktir. İlgilenilen domain ``Finite Element`` top...