Etiket: Melikşah

Melikşah (anlam ayrım)

*Melikşah - Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlarından biri

Melikşah, Çubuk

Melikşah, Ankara ilinin Çubuk ilçesine bağlı bir mahalledir.

Melikşah, Tonya

Melikşah, Trabzon ilinin Tonya ilçesine bağlı bir köydür.

Melikşah, Doğubayazıt

Melikşah, Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesine bağlı bir köydür.

Mehmed Tapar

Mehmed Tapar ya da Gıyaseddin Mehmed Tapar (ö. 1118) Büyük Selçuklu Sultanı ve Melikşah`ın oğlu.

I. Mahmud (Selçuklu)

Sultan Mahmud Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı (1092-1094)

Terken Hatun Camii

Terken Hatun Camii Bağdat'ta bulunurdu.

Sultan Melikşah Camii

Sultan Melikşah Camii, Bağdat'ta yapılmış bir camidir. Sultan ve Medine Camii adıyla bilinen yapı, Halife Sarayı yanında, Eşrefin rasathanesi yerinde Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah adına 1092'de yapımına başlanmış, Mehmed Tapar'ın emriyle 1117'de tamam...

Sultan Mahmud

I. Mahmud Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı (1092-1093). Bir Karahanlı prensesi olan Terken Hatun Melikşah'tan sonra kendi oğlu Mahmud'un sultan olmasını istiyordu.

Bağdat Sultan Camii

Sultan Melikşah Camii, Bağdat'ta yapılmış bir camidir. Sultan ve Medine Camii adıyla bilinen yapı, Halife Sarayı yanında, Eşrefin rasathanesi yerinde Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah adına 1092'de yapımına başlanmış, Mehmed Tapar'ın emriyle 1117'de tamam...

Bağdat Medine Camii

Sultan Melikşah Camii, Bağdat'ta yapılmış bir camidir. Sultan ve Medine Camii adıyla bilinen yapı, Halife Sarayı yanında, Eşrefin rasathanesi yerinde Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah adına 1092'de yapımına başlanmış, Mehmed Tapar'ın emriyle 1117'de tamam...

Bağdad Kalesi

Bağdad Kalesi Abbasî halifeleri tarafından yaptırılan Bağdad Kalesi, Sultan Melikşah’ın bazı ilâveleriyle tamamlanmış, Halife Mustahzir’in tamiriyle son şeklini almıştır. 1518’de Zülfikâr Han, 1534’te Kanunî Sultan Süleyman, 1587’de Cığalazade Sinan Paşa,...

Türkiye Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti, Selçukluların Anadolu’da kurduğu devlettir. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra hızlandı. Selçuklu komutanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah (I. Süleyman Şah), Anadolu’daki fetihleri batıya yayarak 1075...

Mervaniler

On ve on birinci asırda Diyarbakır´da hüküm süren hanedan. Mervanilerin kurucusu Ebu Abdullah el-Hüseyn bin Düstek el-Baz, onuncu asrın ortasından itibaren Doğu Anadolu´da fetihlere girişti. Ilk önce Erciş´i ve çevresindeki müstahkem (sağlam) mevkileri al...

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti, Selçukluların Anadolu’da kurduğu devlettir. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra hızlandı. Selçuklu komutanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah (I. Süleyman Şah), Anadolu’daki fetihleri batıya yayarak 1075...