Etiket: Memluklu

Timurtaş

Timurtaş, (ö. 1328), İlhanlı emiri, başvezir Emir Çoban'ın ikinci oğlu.