Etiket: Mescid

Hazire

Hazîre, külliye, cami, mescit, tekke gibi dini yapıların avlularında yer alan etrafı duvar veya parmaklıkla çevrili mezarlıklara verilen isim

Namazgah

Namazgah Namaz yeri, Farsça bir kelime olup lügatta, namaz kılınan yer manasınadır. Şehir dışında, kırda bir mihrap konulmak suretiyle, namaz kılınmak için hususi yapılan yerdir. Kervanlarla yapılan uzun yolculuklarda, Müslümanların konakladıkları yerlerd...

mescit

Mescit, Cuma Namazı kılınmayan küçük cami veya namaz kılma yeridir. Mescit kelimesi Arapça'da secde edilen yer anlamına gelir.

namazgâh

Namazgâh, Açık havada namaz kılmak için düzenlenmiş ibadet mekanı.