Etiket: Metal

Sulfamik asit

ana metni değiştirmek için aşağıdaki tabloyu atlayın. -->

Serbest elektron modeli

Katı hal fiziğinde serbest elektron modeli katı metalin kristal yapısındaki değerlik elektronların davranışının temel modelidir. Özellikle Arnold Sommerfeld tarafından geliştirildi

Salen ligandları

Salen, organometalik kimyada ve koordinasyon kimyasında kullanılan bir bileşiktir. İsmi salisilik aldehit ve etilendiamin kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen bir kısaltmadır, çünkü bu bileşiklerin birleşmesi ile oluşmaktadır.

Porcupine Tree

Müzisyen bilgi kutusu

Palet (Ambalaj)

Palet, dış ambalajın en önemli parçası olup, paketlenmiş ürünlerin forklift ya da transpalet aracılığı ile kolaylıkla taşınabilmesi için ahşap, plastik, metal veya bunların bileşiminden hazırlanmış malzemelerdir. Genellikle ahşap malzemeden üretilen palet...

Elektroerozyon

Kısaca Metalleri kontrollü aşındırma tekniği.

Dev Magnetorezistans

Dev magnetorezistans, kuantum mekaniğinde görülen bir tür magnetorezistans etkidir.

Dalga rehberi

Elektromanyetik ve haberleşme mühendisliğinde elektromanyetik dalgaları yönlendiren doğrusal yapılara verilen genel ad. En yaygın kullanımı ise bu görevde kullanılan metal borudur.

Akardeon

Akordeon, akordiyon ya da akordion, bir körüğü harekete geçirmekle yaratılan hava akımının etkilediği serbest metal dillerinin titreşmesiyle ses çıkaran havalı çalgıdır.

Antimuan

Antimon, periyodik tablonun 5-A grubunda yeralan element. Simgesi Sb dir.

Akordion

Akordeon, akordiyon ya da akordion, bir körüğü harekete geçirmekle yaratılan hava akımının etkilediği serbest metal dillerinin titreşmesiyle ses çıkaran havalı çalgıdır.

İnhibritör

İnhibitor, inhibisyon veya engelleyici şu anlamlara gelebilir:

Zenginleştirilmiş Uranyum

Zenginleştirilmiş uranyum, içeriğindeki Uranyum-235 (kim. sembol 235U) oranı belirli yöntemlerle doğal seviyelerin üzerine çıkartılmış uranyum karışımıdır.