Etiket: Metalürji ve malzeme mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Y.T.Ü Kimya Metalurji fakültesi, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümlerinden oluşmaktadır.

Triboloji

Sürtünme, Yağlama ve Aşınma konularını inceleyen bilim ve teknoloji dalı. Triboloji sözcüğü eski Yunan dilindeki Tribos (Sürtünme) sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe`de Sürtünme bilim adıyla da anılır. Her ne kadar Triboloji`nin en çok makinelerin çalışmas...

Maden (terim)

Maden, diğer adıyla cevher yer kabuğunda iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere verilen addır. Her maden (cevher) bir mineraldir, ancak her mineral cevher değeri taşımaz.

metalurji

Metallerin ayrılması, saflaştırılması ve kullanma maksadına göre işlenmesiyle ilgili ilim dalı. Geniş anlamda metalurji, metallerle ve cevherleriyle yapılan her türlü işleri içine alır.

metalbilim

Metalurji (Metal bilimi), metal ve alaşımların, cevher veya metal içeren hammaddelerden, kullanım sürecine uygun kalitede üretilmesini, saflaştırılmasını, alaşımlandırılmasını, şekillendirilmesini, korunmasını, ve "üretim - kullanım" ömrü içindeki çevrese...

perlit

Perlit Magma veya yoğun lavın ani soğuması ile meydana gelen, inci görünümünde küçük parçalara ayrılmış, granit bileşimine benzer tabii bir cam. Perlite inci taşı da denir. Gri ve yeşilimsi olanları Ünlüdur, fakat kahverengi kırmızı ve mavinin çeşitli ton...

metalürji

Metalurji (Fransızca: ``metallurgie``; Latince: ``metallurgia``). Metal ve alaşımların, cevher veya metal içeren hammaddelerden, kullanım sürecine uygun kalitede üretilmesini, saflaştırılmasını, alaşımlandırılmasını, şekillendirilmesini, korunmasını, ve &...