Etiket: Metternich

Restorasyon (Tarih)

Tarih bilimi terminolojisinde restorasyon (lat. ``restaurare`` = yeniden kurmak) genel olarak bir politik durumun yeniden kurulması, kural olarak da bir devrim sonucu devrilmiş bir hanedanın yeniden iktidara gelişini ifade eder. Daha nadir olarak, iç ya d...

Şark Sorunu

İtalyan Milli Birliği'nin Kuruluşu

İtalyan Milli Birliği`nin Kuruluşu, İtalya`da 1848 ihtilalleri ile başlayan 1886 yılına kadar devam eden tarihi bir süreçtir.

Metternich sistemi

Büyük Britanya, Avusturya, Rusya, Prusya Viyana Kongresi`ne katıldı(1815).Avrupa`daki statükoyu korumak için Metternich sistemi`ni ortaya koydular. Sisteme adını veren Avusturya Başbakanı Metternich, statükonun silah gücüyle korunmasını savunuyordu. Ona g...

Viyana Kongresi

Viyana Kongresi, Ekim 1814-Haziran 1815 Fransız Devrimi sonrasında Avrupa'da ortaya çıkan sorunlara ilişkin görüşmelerin yapıldığı kongre. Fransız Devrimi'ni izleyen çağ "ulusçuluk çağı" olarak nitelenmektedir. Çok uluslu Avusturya İmparatorluğu Başbak...