Etiket: Mezar

Mimar Hayreddin

Mimar Hayreddin 15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyıl başlarında yaşayan, II. Bayezid devrinde önemli binalar inşa eden Osmanlı mimarı.

Mezarlıklar

Mezarlık veya Kabristan, ölülerin defnedildiği mezarların oluşturduğu gömü alanına verilen isimdir. Mezarlıklar eski devirlerde evler ve ibadethanelerle iç içe olmalarına karşın, Orta Çağ'da büyük veba ve kolera salgınlarının nedenlerinden biri olarak gör...

Karadeniz Ereğli Müzesi

Karadeniz Ereğli Müzesi, Zonguldak ilinin Karadeniz Ereğli ilçesinde yer alan müze.

Eski Bonn Mezarlığı

Eski Bonn Mezarlığı (Almanca: ``Alter Friedhof Bonn``), Almanya`nın Bonn kentinde tarihi mezarlık. Pek çok ünlünün mezarı burada bulunmaktadır. Tanınmış heykeltraşların imzasını taşıyan heykel ve anıtlar, Bonn Mezarlığı`nın önem ve güzelliğini daha da art...

Sicill-i Osmanî

Sicill-i Osmanî ya da Tezkere-i Meşâhîr-i Osmaniye, Mehmed Süreyya tarafından 1893-1897 yılları arasında kaleme alınan Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 20. yüzyılın başına kadar yaşamış kadın ve erkek meşhur 17.000 kişi hakkında bilgi veren en geniş Osman...

Kâtibi destar

Osmanlı Devleti`nde katip sınıfından yazı işleriyle meşgul olanların sardıkları sarığın adıdır. Beyaz tülbentten düz olarak sarılırdı. Aynı grubun mezar taşlarında da kullanılırdı.

Sicill-i Osmani

Sicill-i Osmanî ya da Tezkere-i Meşâhîr-i Osmaniye, Mehmed Süreyya tarafından 1893-1897 yılları arasında kaleme alınan Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 20. yüzyılın başına kadar yaşamış kadın ve erkek meşhur 17.000 kişi hakkında bilgi veren en geniş Osman...

Firavunlar Vadisi

Firavunlar Vadisi, Arapça Wadi el-Muluk (وادي الملوك), Mısır'da bulunan bir vadi. 18. ve 20. Hanedanlık döneminde Yeni Krallık'ın Firavunları ve güçlü asilleri için inşa edilen mezarlar.

anıtmezar

Anıt mezar veya diğer adıyla mozole, büyük, etkileyici ve gösterişli mezar anıtı. Mozole sözcüğü Karya satrabı Mausolos'un adından türemiştir.