Etiket: Mezopotamya

Tanas Aşireti

Kaynaksız

Silindir mühür

Bir silindir mühür resim öykülü silindir oymadır. Antik çağlarda iki boyutlu yüzey üzerinde yuvarlanarak kullanılırdı.Özellikle yaş kil üzerinde.

Hepatoskopi

Hepatoskopi, Babillilerin, kehanet için kullandıkları bir yöntem. Genellikle kuzu ve keçi ciğeri olmak üzere hayvan karaciğerlerinin incelenmesine dayanır.

Hayvanat bahçeleri

Hayvanat bahçeleri, yabani ve bazen evcil hayvanları sergilemek amacıyla düzenlenmiş mekânlardır. İyi düzenlemiş bir hayvanat bahçesinin amacı insanlara bilmedikleri hayvanları tanıtmak ve aynı zamanda hayvan türlerini doğadakine en yakın şekilde yetiştir...

Bir Makyavelli Hayranı (oyun)

Bir Makyavelli Hayranı, Yazar Mehmet Murat İldan'ın bir tiyatro oyunudur. Oyun, Makyavelizmi hayat felsefesi olarak benimsemiş bağımsız bir milletvekili adayının, bir köyde seçim kampanyası sırasında izlediği Makyavelist davranış ve düşüncelerini güldürü...

Akad dili

Akatça (lišānum akkadītum) Sami dillerine ait eski Mezopotamya'da, özellikle Asur ve Babil imparatorluklarında kullanılan dil. Mezopotamya'da MÖ 3000 - 1000 yılları arasında konuşulan ölü bir Sami dilidir MÖ 2350'li yıllarda Akad'ların Sümer kentlerini el...

Adiabene

Adiabene, Önasya'da bir bölge adı. Başlangıçta kabaca Büyük Zap ve Küçük Zap nehirleri arasında kalan bölgeyi tanımlarken, sonradan doğrudan bitişik bölgeleride kapsamıştır.

Akatça dili

Akatça (lišānum akkadītum) Sami dillerine ait eski Mezopotamya'da, özellikle Asur ve Babil imparatorluklarında kullanılan dil. Mezopotamya'da MÖ 3000 - 1000 yılları arasında konuşulan ölü bir Sami dilidir MÖ 2350'li yıllarda Akad'ların Sümer kentlerini el...

Ubaid

Ubaid, Güney Mezopotamya`da, M.Ö. 5.000-3.900 yılları arasında tarihlenen bir kent kültürüdür.

Selevkos

Selevkos İmparatorluğu, Makedonya İmparatorluğu parçalandıktan sonra ortaya çıkan dört helenistik imparatorluktan biridir. Başkentleri önce Seleukia, sonraları ise Antakya'ydı.

Selefkiler

Selevkos İmparatorluğu, Makedonya İmparatorluğu parçalandıktan sonra ortaya çıkan dört helenistik imparatorluktan biridir. Başkentleri önce Seleukia, sonraları ise Antakya'ydı.

Nippur

Nippur, bugün Niffer ya da Nuffar, Irak`ın güneydoğu kesiminde antik kent.Bir devlet merkezi olmamakla birlikte, Mezopotamya`nın dinsel yaşamında belirleyici bir rol oynamıştır.

Marduk (anlam ayrım)

* Marduk: antik Mezopotamya`daki geç dönem tanrılarından biri