Etiket: Mide

Gastrik asit

Gastrik asit, mide öz suyunda yer alan bir tür sindirim asididir. Asit, midenin iç yüzeyinde yer alan hücreler tarafından üretilmektedir. Asit, tam bir formüle sahip olmamakla beraber, hidroklorik asit (HCl), potasyum klorit (KCl) ve sofra tuzu (NaCl) içe...

Mide öz suyu

Mide öz suyu'nun salgılanması Gastrin hormonu tarafından sağlanır. Mide öz suyu içerisinde hidroklorik asit (HCl), pepsinojen ve süt çocuklarıda lap enzimi bulunur.

İnce barsak

İnce bağırsak sindirim kanalının mide ile kalın bağırsak arasındaki kısmıdır. 5 yaşından büyük insanlarda boyu 5-6 m arasındadır.

Trizomi 13

Patau sendromu ya da Trizomi 13, görülme sıklığı 10.000 canlı doğumda bir görülen bir kromozomal anomalidir. Etkilenen bebeklerin yaşam süresi bu kromozom anomalisi nedeniyle kısadır.

Patau sendromu

Patau sendromu ya da Trizomi 13, görülme sıklığı 10.000 canlı doğumda bir görülen bir kromozomal anomalidir. Etkilenen bebeklerin yaşam süresi bu kromozom anomalisi nedeniyle kısadır.

Gastroözofajiyel reflü

Reflü, halk arasında mide reflüsü olarak bilinen gastro özofageal reflü hastalığı, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Kronik faranjit ve tipik boğaz rahatsızlığına neden olabilir.

Gastrointestinal endoskopi

"Endoskopi", Gastrointestinal endoskopi adıyla da bilinen yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı ve kalın bağırsağın incelendiği tetkik yöntemlerinin genel adı.

Gastroentoloji

Gastroentoloji ;mide, bağırsak ,karaciğer, dalak, yemek borusu (tüm karın bölgesi) ve sindirim sistemi'ne ait kanser, ülser, polip, kolit gibi hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgili üst ihtisas alanı.

Çok hücreli bezler

Çok hücreli bezler; çok sayıda hücreden oluşurlar. En basit şekli, salgı hücrelerinden oluşan epitel tabakasıdır. Mide yüzeyini ve uterusu döşeyen yüzey epiteli bu şekildedir ve salgılayan yüzey olarak bilinir. Diğer çok hücreli bezler; epitel tabakasının...

Tübüler bezler

Tübüler bezler; epitel hücrelerinin bazılarının tüp şeklinde yaptığı invaginasyonlar ile oluşan bezlerdir.

Tek katlı prizmatik epitel

Tek katlı prizmatik epitel ya da tek katlı silindirik epitel, tipinin yüzeyine paralel geçen kesitlerde tek katlı kübik epitelde olduğu gibi mozaik görünüm vardır, ancak hücrelerin çokgen olan sınırları daha küçüktür. Dik kesitlerde ise hücrelerin boyları...

Taraklı hayvanlar

Taraklılar (Ctenophora), çoğu serbest olarak denizlerde yüzen, bazıları sesil (sabit) yaşayan, vücudu ışıldayan ve jelatinimsi yapıda olan canlılar şubesidir. Bir çoğunda besin yakalamada kullanılan yapışkan kolloblast hücrelerini içeren tentaküller bulun...