Etiket: Mikroişlemci

Plc nedir

PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici, İngilizce: Programmable Logic Controller) fabrikalardaki imalat hatları veya makinelerin kontrolü gibi işleçlerin denetiminde kullanılan özel bilgisayar. Genel kullanımlı bilgisayarların aksine PLC birçok giriş...

Boru Hattı (Bilgisayar)

Boru hattı yöntemi bilgisayar mimarisi ve diğer sayısal ürünlerin tasarımında başarımı artırmak için uygulanan bir yöntemdir. Komutları, boru hattı yöntemi ile işleyip daha kısa süre içinde bitmesini sağlar.

İşlemci arabelleği

Mikroişlemcinin programı işletmesi sırasında geçici olarak kullandığı bölgedir.

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği

1980 yılında elektrik elektronik fakültesinde kurulan Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünün bir ana bilim dalı olarak başlamıştır. 1997`de ise aynı fakültenin ayrı bir bölümü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bölüm başkanı Prof. Dr. Eşref Adalı`dı...

Saniye başına komut sayısı

Saniye başına komut (IPS) bilgisayar işlemcisinin hızının bir ölçüsüdür. Rapor edilen birçok IPS değeri, birkaç bölüm ile yapay komut dizilerinde en yüksek işletim hızını temsil etmiştir, oysa gerçeğe uygun iş yükleri, komutların bir karışımını ve çift uy...

Yonga seti

Chipset ya da Yonga seti, bilgisayarın anakartı üzerindeki temel ve bütünleşik arabirimleri yöneten ve bunlar arasındaki veri akışını sağlayan bir çeşit işlemcidir. Bilgisayarlarda kullanılan chipset çeşidi, kullanılacak bellek ve mikroişlemci çeşidini de...

Sayısal işaret işleyici

Sayısal işaret işleyici (İngilizce: digital signal processor), sayısal sinyal işleme için kullanılan özel bir mikroişlemcidir.

Otomatik Kontrol Sistemleri)

Otomatik Kontrol Sistemleri, ait olduğu sistemi insan müdahalesi gerektirmeksizin arzu edilen değerlerlerde tutmayı amaçlayan sistemlerdir. İlk örneklerini Cizre'li El-Cezeri vermiştir.

Otomatik Kontrol Sistemleri

Otomatik Kontrol Sistemleri, ait olduğu sistemi insan müdahalesi gerektirmeksizin arzu edilen değerlerlerde tutmayı amaçlayan sistemlerdir. Oda sıcaklığını, ayarladığımız değerde sabit tutan klimalar otomatik kontrol sistemlerine örnek olarak gösterilebil...

Moore Yasası

Moore Yasası, Intel şirketinin kurucularından Gordon Moore'un 19 Nisan 1965 yılında Electronics Magazine dergisinde yayınlanan makalesi ile teknoloji tarihine kendi adıyla geçen yasa.

Makina dili

Makine dili mikroişlemci ya da mikrodenetleyici gibi komut işleme yeteneğine sahip entegrelerin işleyebilecekleri komutlardan ve buna uygun söz diziminden oluşan dile verilen addır. Makine dili, işlemcinin verilen komutlar doğrultusunda çalıştırılmasını s...

Elektronik haberleşme mühendisliği

Elektronik Haberleşme Mühendislerinin Çalışma Alanları

Donanım yazılımı

Donanım yazılımı (veya bellenim) (İng: firmware), sayısal veri işleme yeteneği bulunan her tür donanımın kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilmesi için kullandığı yazılımlara verilen addır. Elektronikte ve bilişimde donanım yazılımı, kalıcı bell...

Digital signal processor

Sayısal işaret işleyici (İngilizce: digital signal processor), sayısal sinyal işleme için kullanılan özel bir mikroişlemcidir.

DSP (anlam ayrım)

DSP`nin farklı kullanımları ve anlamları vardır: