Etiket: Mikroskobik

Hücre nedir

Hücre, çok hücreli canlılardaki en küçük yaşam birimidir. Hücre, canlının tüm yaşam özelliklerini taşıyan ve uygun koşullarda yaşamını tek başına sürdürme yeteneğine sahip temel yapı ve işlem birimidir. Vücudumuz diğer bitki ve hayvanlar gibi hücre (celi)...

Midi-chlorian

Midi-kloryanlar Star Wars evrenindeki gizemli mikroorganizmalardır.Bütün canlıların hücrelerinde bulunan ve güç ile bağlantı kurmalarını sağlayan mikroskobik yaşam formlarıdır. Midi-kloryanlar ortak bilinç ile zekaya sahiptirler ve yaşayan her şeyle güç a...

Nm

nm (nanometre),metrenin 10<sup>-9</sup> katı olan mikroskobik alemi ifade eden bir ölçü birimidir.

Nöroanatomi

Nöroanatomi, anatominin özelde sinir sistemi ile ilgili dalıdır. Bu uğraşı klinik, mikroskobik ya da makroskopik düzeyde olabilir.