Etiket: Mil

Kama (makina elemanı)

Kama, bir mil ve göbeği birbirine bağlayan makina elemanıdır.

Abrazyon aşınması

Abrazyon aşınması veya abrazif aşınma, (İngilizce; abrasive wear, Almanca; abrasiver verschleiß), çizilme aşınması olarak da bilinen, birbirine göre izafi hareket yapan iki cisim temas yüzeyleri arasına ortamdan kaynaklanan yabancı sert parçacıkların girm...

Kama (makine elemanı)

Kama, bir mil ve göbeği birbirine bağlayan makine elemanıdır.

Toprak bünyesi

Toprak bünyesi, 2mm`den küçük primer toprak taneciklerinin büyüklük bakımından dağılış ve oranlarıdır. Başka bir tanım ile toprakların kum, mil ve kil kümelerinin yüzdece niceliğidir.

Tekteker

Tekteker, bir tane tekeri olan ve kas gücü ile giden pedallı bir araçtır. Çoğunlukla spor veya

Münhasır Ekonomik Bölge

Münhasır Ekonomik Bölge, Birleşmiş, (MEB) Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir devletin kıyısı bulunan denizlerdeki kaynakların araştırılması ve bu kaynakların ve suların kullanılmasında, su ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara s...

Minitrak

Minitrak, son derece düşük güç üzerinden 4000 milin üstünde bilgi gönderme kabiliyetinde, minyatür bir telsiz verici.

MGM-29 Sergeant

MGM-29 Sergeant, 75 deniz mili dahilindeki mesafe içinde hedeflere taarruz etmek üzere imal edilmiş nükleer harp başlığı kullanma kabiliyetinde katı yakıtlı, atalet güdümlü, satıhtan satha atılır, seyyar bir füze.

Kestirimci bakım

Titreşim analizi, yağ analizi, sıcaklık analizi gibi yöntemleri kullanarak makine elemanlarındaki arızaları tespit ederek arızaları önlemeyi hedefleyen bakım yöntemdir.

Ege Hava Sahası

Milli Hava Sahaları`nın genişliğini, 1944 tarihli Şikago Sözleşmesi ve uluslararası hukuk, karasuları genişliği ile sınırlamıştır . Bunlara paralel olarak Türkiye de hava sahasını, karasularının genişliğine bağlı olarak 1964`e kadar 3 mil ve bu yıldan iti...

hipoit dişli

Eksenleri birbirine dik ama kesişmeyen iki döner mil arasında güç transmisyonunda kullanılan sarmal konik dişli.