Etiket: Millet

Milli Ahlak

Milli Ahlak, bir toplulukta yaşayan fertlerin ve grupların hayatını düzene koyan yaygın, genel davranış kurallarıdır. Milli terbiye milli ahlakı oluşturmak ve kazandırmak için yapılan milli eğitim ve öğretim faaliyetleri demektir.

Alaş Orda

Alaş Orda (Kazakça: Алаш Орда), 1910'lu ila 1920'li yıllar arasında kazakların ilan ettikleri bir devletin ve buna yol açan harekatin adı. Resmen 1928 yılına kadar varolmuştur.

Milli Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü

Millî Birlik ve Beraberlik ilkesi, Atatürk milliyetçiliğinin zorunlu bir sonucudur. Bu görüş ve anlayışa göre, millet ülkesiyle birlikte bölünmez bir bütündür.

İmparatorluk (terim)

Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.

halk

Halk bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna halk denir.