Etiket: Mineral

Sahara Çölü

Bu madde Afrika kıtasında yer alan çölle ilgilidir. Telvizyon dizisi için Sahra (dizi) maddesine bakınız.

Platin grubu metaller

Periyodik cetvelde, altı element için kullanılan bir gruplandırmadır. Bu elementlerin tümü geçiş metallerinden olup d blokunda (8, 9, ve 10. gruplarda, 5 ve 6. periyotlarda) yer alırlar.

Odundoku

Ksilem, Odun boruları olarak da bilinir, bitkilerde inorganik maddelerin (su, mineraller vb.) taşınmasını sağlayan yapı (borular). Cansız hücrelerden oluşurlar.

Odun boruları

Ksilem, Odun boruları olarak da bilinir, bitkilerde inorganik maddelerin (su, mineraller vb.) taşınmasını sağlayan yapı (borular). Cansız hücrelerden oluşurlar.

Nefrit (mineral)

Nefrit, bir amfibol aktinoliti. Nefrit aslında bir mineral değil, aktinolit mineralinin bir çeşididir. Kimyasal formülü Ca<sub>2</sub>(Mg, Fe)<sub>5</sub>Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub&...

Mohs sertliği

Mohs sertlik skalası (Mohs sertlik cetveli), Minerallerin sertliği Avusturyalı mineralog Friedrich Mohs tarafından 1812 de ortaya konulan ve Mohs sertlik dizisi adı verilen bir ölçek yardımıyla nisbi olarak ölçülür. Mohs sertlik skalasına göre bir mineral...

Maden (terim)

Maden, diğer adıyla cevher yer kabuğunda iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere verilen addır. Her maden (cevher) bir mineraldir, ancak her mineral cevher değeri taşımaz.

Ksilem

Ksilem, ``Odun boruları`` olarak da bilinir, bitkilerde inorganik maddelerin (su, mineraller vb.) taşınmasını sağlayan yapı (borular). Cansız hücrelerden oluşurlar. Bölünür doku hücreleri üst üste gelerek zamanla çekirdek ve sitoplazmalarını kaybeder. Hüc...

Kaplıca tedavisi

Kaplıca tedavisi, termal ve mineralli sular ve çamurlar ve gazların bulundukları yöredeki iklim faktörleriyle birlikte değerlendirilerek kür tarzında yapılan uygulamalardır.

Erüptif kayalar

Erüptif kayalar, Mağmanın yerkabuğunun derinliklerinde, yüzeye yakın kesimlerinde ve yüzeyde soğuması ve katılaşması sonucunda olşur.

Dumanlı kuvars

Dumanlı kuvars (İngilizce: Smoky quartz veya Cairngorm, Almanca: Rauchquarz) kahverengimsi bir makrokristalin kuvars çeşidi. Bir dağ kristali (necef taşı) türü olan dumanlı kuvars koyu duman renginde ve yarı şeffaftır.

Diatome toprak

Diatomit, diğer isimleri şunlardır: DE, diatomitsi toprak, diahydro, kieselguhr, kieselgur ve Celite. Doğada bulunabilen, beyaz, tebeşirsi, sediment taşıdır.

Diatomaceous toprak

Diatomit, diğer isimleri şunlardır: DE, diatomitsi toprak, diahydro, kieselguhr, kieselgur ve Celite. Doğada bulunabilen, beyaz, tebeşirsi, sediment taşıdır.