Etiket: Moğol İmparatorluğu

Tarihteki Türk Devletleri

Türk sözcüğünün anlamı; "Güçlü, kuvvetli, miğfer, türemiş, kazanmış" demektir. Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı Türkçe Sözlükte, Türkler; Asya ve Doğu Avrupa'da yaşayan, Türkçe'nin çeşitli lehçelerini konuşan soy ve bu soydan gelen kimse diye belirtilmekte...

Sübedey noyan

Subutay (Moğolca: Сүбээдэй / Sübe'edei, Sübütei, Farsça: سوبداى بهادر Sūbdā'ī bahādur, Çince: 速不台 ya da 速別額台; 1176 - 1248), Cengiz Han ve Ögeday'ın önde gelen stratejisti ve generali idi. Orta Asya'da Tuva Türklerinden olan Sübedey, stratejik zekas...

Sübedey Bahadır

Sübedey (Moğolca: Сүбээдэй)(Çince: 速不台) 1176 - 1248.

Sübedey

Subutay (Moğolca: Сүбээдэй / Sübe'edei, Sübütei, Farsça: سوبداى بهادر Sūbdā'ī bahādur, Çince: 速不台 ya da 速別額台; 1176 - 1248), Cengiz Han ve Ögeday'ın önde gelen stratejisti ve generali idi. Orta Asya'da Tuva Türklerinden olan Sübedey, stratejik zekas...

Pax Mongolica

Pax Mongolica ya da "Moğol Barış`ı" deyimi, batılı bilim insanları tarafından Moğol İmparatorluğu`nun fetihleri sonucu, 13. ve 14. yüzyıllarda fethedilen geniş Avrasya toprakları üzerinde yaşayanların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamlarını etk...

Orhun Vadisi

Orhun Vadisi Moğolistan`ın göbeğinde, başkent Ulaanbaatar`dan 370 km uzaklıkta Orhun Irmağın etrafında bulunmaktadır. Orhun Vadisi 2004 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi`ne girilmiştir. Orhun Vadisinin tarihi açısından büyük önemi vardır. Uygur İmparator...

Köhne Ürgenç

Türkmenistan`ın kuzeydoğusunda Ceyhun nehrinin güney kıyısında Taşoğuz ilinde yer alan ortaçağ harabelerinin adıdır.