Etiket: Modern

Galata Yolcu Salonu

Galata Yolcu Salonu veya Karaköy Yolcu Salonu, 1937 yılında, İstanbul'un Galata Rıhtımı’nda inşa edilmiştir. İstanbul'un ve Türkiye'nin ilk ve modern deniz yolcusu uğurlama ve karşılama salonu olma özelliğini taşır.

Galata Rıhtımı

Galata Rıhtımı; İstanbul'un ve Türkiye'nin ilk modern rıhtımıdır. Karaköy sahilinde, Galata Köprüsü'nden Fındıklı'ya doğru uzanmaktadır.

Tutunamayanlar (roman)

Tutunamayanlar, Oğuz Atay'ın ilk romanıdır. 1970 yılında TRT Roman Ödülü'nü kazanmıştır.

Orta çağlar

Orta Çağ, Avrupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak üç bölüme ayrılmasında, ortada kalan çağa verilen isimdir. Batı Roma İmparatorluğu' nun çöküşü ile başlayıp Rönesans Hareketi ile başlayan bir dönem içerisinde kademeli olarak son bulur.

Disiplin kurumları

Disiplin kurumları (Fransızca Institution disciplinaire) Michel Foucault tarafından ``Disiplin ve Ceza`` (1975) kitabında önerilmiş bir kavramdır.

Madame Bovary (roman)

Madame Bovary, Gustave Flaubert tarafından 19. yüzyılda yazılmış bir romandır. Birçok yetke tarafından ilk çağdaş realist roman sayılan Madame Bovary ilk kez 1857 yılında basılmıştır.

Futuristik

Futuristik zamanına göre ilerici, modern çizgiler taşıyan, geleceğe ilişkin anlamına gelir.

Madame Bovary

Madame Bovary, Gustave Flaubert tarafından 19. yüzyılda yazılmış bir romandır.

fütüristik

Futuristik, kendi zamanına göre ileriyi öngörebilen, ilerici-modern çizgiler taşıyan demektir. Latin dillerindeki "futur", "futura" kelimelerinden gelir.Mimarlıkta ve tasarımda kullanılan bir terimdir.