Etiket: Mol (kimya)

Mol (Kimya)

Avogadro sayısı (6,0221415 · 1023) kadar atom ya da molekül içeren maddeye 1 mol denir. Hiçbir zaman belli bir kütleyi ifade etmez.Örneğin:*1 mol Hidrojen atomunun kütlesi = 1gr*1 mol Oksijen atomunun kütlesi = 16gr *1 mol Su molekülünün kütlesi = 18gr*1...

Mol

Mol ile aşağıdakilerden herhangi biri kastedilmiş olabilir:

Furan

Furan ya da furfuran, bir heterosiklik aromatik organik bileşiktir. Renksiz, uçucu, yanıcı bir sıvıdır.