Etiket: Mukoza

Pteridizm

Pteridizm, Kartal eğreltiotunun (Pteridium aquilinum) yaprakları ile saplarının yenmesinden meydana gelen zehirlenme. Pteridizm genel olarak öldürücü bir hastalıktır.

Lesitin

Lesitin genel olarak glikolipidler, trigliseridler ve fosfolipidlerden olusan bir karisimdir. Biyokimyada lesitin saf fosfatidilcolin adi verilen fosfolipid ile esanlamli olarak kullanilir. Bu madde yumurta sarısından ya da soya fasulyesinden elde edilir....

Mide iç yüzeyindeki epitel hücreleri

Mide; kaslardan oluşan, genişleyebilen bir sindirim sistemi organıdır. Yemek borusu ile ince bağırsak arasında bulunur.

Divertikül

Divertikül, sindirim kanalı çeperini geçen mukoza fıtığı. Sindirim kanalının her yanında görülebilirse de, en çok kalınbağırsakta oluşur.

Aminozit

Bileşiminde yalnız aminli şekerler bulunan bakteri öldürücü (bakteriyosid) antibiyotik. Aminoglikozitler , aerob ve Gram negatif boyanan bakterilere karşı etkilidirler.

Aminoglikozit

Bileşiminde yalnız aminli şekerler bulunan bakteri öldürücü (bakteriyosid) antibiyotik. Aminoglikozitler , aerob ve Gram negatif boyanan bakterilere karşı etkilidirler.

kloral hidrat

Kloralhidrat, (CCl3-CH(OH)2) uyku getiren bir ilaç. Tedavi dozlarında alındığında sekiz saat kadar süren tabii bir uyku sağlar.

tentürdiyot

Tentürdiyot Bakteri öldürücü olarak kullanılan iyodun alkoldeki çözeltisi. Yapılışı: 7 g iyot ve 3 g potasyum iyodür (KI) karıştırılıp, 90 g saf etilalkolde (ispirtoda) çözülür. Tentürdiyot; tıpta çok önemli kullanım alanına giren mühim bir antisept...

sümükdoku

Mukoza veya sümükdoku bazı iç organlar ve dışarıya açılan boşluklarda en dış katmanı oluşturan, ektodermik kökenli, kaplayıcı, sümük (mukus) salgılayan zar. Epitel bir yapıdır.

bronşçuk

Bronş, soluk borusunun (trachea) ikiye ayrılması ile başlayıp akciğerlere kadar giden kısımlarından birine verilen ad. Sağ ve sol akciğere gitmesine göre sağ bronş, sol bronş adını alır.

Shigella

Shigella (okunuşu Şigela), Gram-negatif, hareketsiz, spor oluşturmayan, çubuk şekilli bir bakteri cinsidir. Escherichia coli ve Salmonella ile yakından ilişkilidir.

kuduz

Kuduz hayvanın ısırması ve salyasının insan vücudundaki herhangi bir sıyrıktan girip, kana karışması sonucu ortaya çıkan bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Tıp dilinde rabies veya hydrophobia denir. Kuduz virüsü, vücuda girdikten sonra sinir sistemin...