Etiket: Mutlak sıfır

Bose-Einstein yoğunlaşması

Bose-Einstein Yoğusması Bose-Einstein Yoğusması (Bose-Einstein Yoğusması-BEC) bozonların seyreltilmiş gaz hallerinin mutlak 0 sıcaklığına (0 K veya -273,15 °C ye çok yakın) yakın değerlerde soğumasıdır. Bu şartlar altında, bozonların büyük bir kısmı nice...

İkiyüzyetmişüç

Tarihte yıl 273

Kelvin (birim)

K harfi ile gösterilen ve birim aralığı Santigrat (Celsius) derecesiyle aynı olan, ancak sıfır noktası olarak mutlak sıfırı (–273.15 °C) alan sıcaklık ölçüsü birimi. İsmini, termodinamikteki mutlak sıfır kavramını ilk kez gazlardan tüm maddelere uygulayan...

Celsius (ölçek)

Celsius ölçeği, 1742'de İsveçli astronom Anders Celsius'un ismiyle adlandırılmış bir sıcaklık ölçme birimidir.

Helyum

Atom numarası: 2 Simge: He Kütle numarası: 4.0026 Kaynama Noktası (C): -268.9 Erime Noktası (C): -269.7 Yoğunluk: .126 Buharlaşma Isısı: 0.02 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 0.005 Elektriksel iletkenlik: -- Isıl iletkenlik:...

termometre

Meteorolojide Celsius, Fahrenheit veya Kelvin gibi değişik ölçekler termometrelerde kullanılmaktadır. Gündelik kullanımdaki termometrelerin çoğu, değişen sıcaklık karşısında sıvıların hacim değiştirmesi mantığına dayanır. Bu cinsten en fazla kullanılan te...

Helium

Helyum (He) (Antik Yunanca: ἥλιος helios güneş) periyodik cetvelin birinci periyot 8A grubunda yer alan bir gazdır.