Etiket: Narh

Şer’îyye Sicilleri

Şer’iyye sicilleri

Şeriyye sicili

Şeriye Sicili

Şer'iyye Sicilleri

Şer'iyye Sicili

Şer`iyye Sicili, Osmanlı Devleti`nin adalet temsilcileri olan kadıların, vazifelerinin gereği bulundukları yerlerde içtimaî, iktisadî, siyasî ve askerî hayatın bütün yönleri ile kayıt altına aldıkları defterlere denir. Geniş yetki ve görevleri dolayısıyla...

Kadı Sicili

Ayân-ı Vilâyet

Ayân-ı Vilâyet Osmanlı Devleti`nde, XVIII. asra gelinceye kadar, her şehir ve kasabada,

mutasarrıflık

Mutasarrıf

Mutasarrıf, Osmanlı`da eyalet yönetimindeki vali gibi, sancaklarda da aynı yetkiye sahip görevli. Bazen mansıba uygun sancak tevcihi mümkün olmadığından, yürütülen