Etiket: Nero

Statilia Messalina

Statilia Messalina (d. 35 civarı - ö. 68 sonrası) Roma İmparatoru Nero`nun üçüncü karısı (66 - 68 arası) ve Roma İmparatoriçesi olan Roma`lı patrician kadın.

Reb Meir Baal HaNess

Rabbi Meir ya da Reb Meir Ba`al Ha-Nes (lit. ``Rabbi Meir Mucizelerin Efendisi``) Mişna zamanında yaşamış olan Yahudi bilgesi. İkinci neslin Tannaim`inin en önde gelenlerinden biri olarak kabul edilir. Efsaneye göre babası, Roma İmparatoru Nero`nun soyund...

Pisonia Tertibi

Pisonia Tertibi, Gaius Calpurnius Piso tarafından 65 yılında Roma İmparatoru Nero`ya karşı gerçekleştirilen ve onun saltanatında gerçek bir kırılma noktası olarak gösterilen tertip.

Lucius Virginius Rufus

Lucius Virginius Rufus (15-97), Comum yakınlarında doğan ve üç kez (63, 69, 97) Konsüllük yapmış olan Romalı vatansever ve asker. Nero'nun saltanatında (68), Yukarı Germanya eyaleti valisi olduğu sırada, Galyadaki Julius Vindex'in isyanını bastırmış ve bi...

Gaius Calpurnius Piso

Gaius Calpurnius Piso, 1. yüzyıl`da yaşamış bir Roma`lı senatör. 65 yılında İmparator Nero`ya karşı yapılan ve onun saltanatına karşı yapılmış en ünlü komplo olan Pisonia tertibinin merkezindeki kişidir.

Esquiline Tepesi

Esquiline Hill, Roma kentinin ünlü yedi tepesinden birisidir.

Cluvius Rufus

Cluvius Rufus Romalı bir senatör, vali ve tarihçiydi. Tacitus, Suetonius, Josephus ve Plutarkhos kendisinden çeşitli vesilelerle bahsederler. Caligula`nın hükümdarlığı sırasında Josephus kendisini korkonsüler saygınlığa sahip bir senatör olarak tarif eder...

Boudica

Boudica (Boudicca ya da eski adıyla Boadicea olarak da bilinir) (ö. MS 60 ya da 61), MS 61 yılında Romalıların Britanya'daki işgalci güçlerine karşı bir isyan başlatan, Kuzey Britanyanın Norfolk bölgesinde yaşayan Iceni kabilesinin kraliçesi.

İdrar Vergisi

İdrar Vergisi (Latince Vectigal Urinae) Roma İmparatoru Nero tarafından 1.yüzyılda idrarların toplanması için zorla alınan bir vergidir. Roma toplumunun alt sınıfları idrarlarını bir kabın içine yapar ve foseptiğe dökerdi. Sıvı olanı daha sonra Halk tuva...

Julio-Claudian Hanedanı

Julio-Claudian hanedanı ilk beş Roma imparatoru Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius ve Nero için kullanılan bir ifadedir. MÖ 27 yılından 68'e kadar Roma İmparatorluğu'nu yönetmişlerdir.

aerarium

Aerarium (Latince para anlamına gelen "aes" kelimesinden) Antik Roma'da (tam adı, "aerarium stabulum" - hazine dairesi ) Kamu Hazinesine verilen ad. Hazine, paraları ve Devlet maliyesinin muhasebatını içeriyordu.

dupondius

Dupondius (Latin iki as' lık sikke) Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu' da kullanılmış olan, 2 as ½ sestertius ve 1/8 denarius değerinde bir sikkedir. Roma Cumhuriyeti döneminde bolca dökümü yapılan bir sikke olup, 2 pound'dan daha hafiftir.