Etiket: Nesne Yönelimli Programlama

Nesne yönelimli

Nesne yönelimli programlama (NYP), (İngilizce:Object Oriented Programming) özetle bir bilgisayar programlama yaklaşımıdır. Günümüzde pek çok çağdaş programlama dili tarafından desteklenmektedir.

Tümleşik Modelleme Dili

Tümleşik Modelleme Dili (TMD) (İnglizce Unified Modeling Language (UML), iki boyutlu bir dil olup Nesne Yönelimli Programlama`nın çözümlemesinde gereken çizgelerde kullanılır.

Tasarım Örüntüleri

Tasarım desenleri veya tasarım örüntüleri, çok rastlanan, birbirine benzer sorunları çözmek için geliştirilmiş ve işlerliği kanıtlanmış genel çözüm önerileridir.

Prototip-tabanlı programlama

Prototip tabanlı programlama, Nesne Yönelimli Programlama (NYP) programlama yaklaşımlarından biridir. Bu yaklaşımda sınıflar yoktur.

Open Inventor

Open Inventor (aslı IRIS Inventor) SGI tarafından geliştirilmiş olan C++ nesne yönelimli 3B grafik API'sidir. OpenGL için daha yüksek seviyeli programlama sağlamaktadır.

Nyp

Nesne yönelimli programlama (NYP), (İngilizce:Object Oriented Programming) özetle bir bilgisayar programlama yaklaşımıdır. Günümüzde pek çok çağdaş programlama dili tarafından desteklenmektedir.

Nesne Yönelimli Çözümleme ve Tasarım

Nesne Yönelimli Çözümleme ve Tasarım (İngilizce - Object Oriented Analysis and Design (OOAD)), bir sistemin/sistem modülleri setinin/organizasyonun/işletme biriminin gereksinimlerinin çözümlenmesinde ve uygun bir çözümün tasarımında nesne ile modelleme te...

Yaratılış kalıpları

Yaratılış kalıpları nesne yönelimli programlamada nesne yaratımı ile ilgili olan tasarım kalıplarıdır.

Tasarım desenleri

Tasarım desenleri veya tasarım örüntüleri, çok rastlanan, birbirine benzer sorunları çözmek için geliştirilmiş ve işlerliği kanıtlanmış genel çözüm önerileridir.

Objective-C

Objective-C, C'nin üzerine yazılmış, yansımalı, nesne yönelimli bir programlama dilidir. ObjC, Objective C ve Obj-C olarak da anılır.

Object Pascal

Object Pascal Turbo Pascal'dan sonra Borland firmasının çıkardığı bir programlama dilidir. Delphi programlama dilinin ilk adımı olarak nitelendirilebilir.

Nesneye yönelik programlama

Nesne yönelimli programlama (NYP), (İngilizce:Object Oriented Programming) özetle bir bilgisayar programlama yaklaşımıdır. Günümüzde pek çok çağdaş programlama dili tarafından desteklenmektedir.

Nesneye dayalı programlama

Nesne yönelimli programlama (NYP), (İngilizce:Object Oriented Programming) özetle bir bilgisayar programlama yaklaşımıdır. Günümüzde pek çok çağdaş programlama dili tarafından desteklenmektedir.