Etiket: Nizamülmülk

Siyeru'l-mülk

Bu maddede Nizamülmülk tarafından yazılmış olan "Siyasetname" eseri konu edilmektedir. Genel olarak siyasetname türü ve eserleri için siyasetname maddesine göz atınız.

Siyasetnâme

Siyâsetnâme, Arap, Fars, Hint ve Türk edebiyatlarında devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren yapıtların genel adı. Genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyâsetnâmelerde onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatı...

Siyasetname (Nizamülmülk)

::``Bu maddede Nizamülmülk tarafıdan yazılmış olan "Siyasetname" eseri konu edilmektedir. Genel olarak siyasetname türü ve eserleri için siyasetname maddesine göz atınız.``

Nizamül-Mülk

Nizam-ül Mülk

I. Mahmud (Selçuklu)

Sultan Mahmud Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı (1092-1094)

Sultan Mahmud

I. Mahmud Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı (1092-1093). Bir Karahanlı prensesi olan Terken Hatun Melikşah'tan sonra kendi oğlu Mahmud'un sultan olmasını istiyordu.