Etiket: Obua

Çalgı Toplulukları

Çalgı topluluğu, değişik çalgıların bir arada bulunduğu küçük müzik topluluğudur.Bu çalgı topluluklarının dalları da vardır.

Klarnetin tarihi

Klarinet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür.

Tahta üflemeli çalgılar

Tahta nefesli çalgılar 4 ana gruba ayrılır ve kendi içlerinde de gruplandırılırlar :

Tahta nefesli çalgılar

Tahta nefesli çalgılar 4 ana gruba ayrılır ve kendi içlerinde de gruplandırılırlar :

Pikolo flüt

(Fr. Petite Flûte / İt. Piccolo Flauto / Alm. Kleine Flöte / İng. Piccolo Flute)

Kor Angle

İngiliz kornosu veya kor angle, üflemeli bir çalgı olan obuanın bir çeşididir.

ingiliz kornosu

İngiliz kornosu veya kor angle, üflemeli bir çalgı olan obuanın bir çeşididir.

Korno

Korno, salyangoz kabuğu gibi kıvrımlı, bakır borudan yapılan, üflemeli bir çalgıdır. İtalyanca'da "boynuz" anlamına gelen "corno" sözcüğünden dilimize geçmiştir.

Fagot

Fr.Basson(İt. Fagotto, Alm. Fagott, İng. Bassoon), ana hatları ile Fagot, konik biçimde oyulmuş ve ikiye katlanmış bir borunun