Etiket: Olimpos Dağı

Parnassos Dağı

Titanomahi

Titanomakhia veya Titanlar Savaşı, Yunan mitolojisinde, insanların yaratılışından önce iki ilahi ırk arasında Titanlar ve Olimposlular 11 yıl sürmüş savaşlara verilen isimdir. Titanların merkezi Othrys Dağı, Olimposluların ise Olimpos Dağı'dır.

Titanlar Savaşı

Titanomahi veya Titanlar Savaşı, Yunan mitolojisinde, insanların yaratılışından önce iki ilahi ırk arasında (Titanlar ve Olempliler) 11 yıl sürmüş savaşlara verilen isimdir. Titanların merkezi Othrys Dağı, Olemplilerin ise Olimpos Dağı`dır. ``Tanrıların S...

Titanların Savaşı

Titanların Savaşı - Mitoloji

Titanomaki

Titanomaki veya Titanların Savaşı, Yunan mitolojisinde, insanların yaratılışından önce iki ilahi ırk arasında (Titanlar ve Olempliler) 11 yıl sürmüş savaşlara verilen isimdir. Titanların merkezi Othrys Dağı, Olemplilerin ise Olimpos Dağı'dır. Tanrıların S...