Etiket: Organik

Toprak solucanları

Solucan, bâzı omurgasız hayvan türlerinin adı.

Anilid

Anilin, boya ve türevleri olarak da ilaç yapımında kullanılan organik bileşik. Aromatik sınıftan primer aminbenzer halkasından karbonlardan birine bağlı H yerine NH2 amin grubu bağlanmasıyla oluşur.

Yaprağın görevi

Yaprak, bitkilerde fotosentez, transpirasyon ve solunumun gerçekleştiği temel organlardır.

Viktor Meyer

Viktor Meyer (d. 8 eylül 1848 - ö. 8 ağustos 1897) Organik ve inorganik kimyaya katkılarıyla tanınan Alman kimyacı.

Toluen

Toluen, Toluol, Fenil Metan veya Metil Benzen, renksiz, hoş kokulu bir sıvıdır.

Saf su

Laboratuvarlarda kullanılan su; organik ve inorganik maddelerden arındırılmış damıtık (distile)Saf sudur. Hemen her çözelti ve çalışma damıtık su ile yapılır. Çeşme suyu kullanılmışsa bunu belirtmek gereklidir.

Oksijenli Solunum

Oksijenli solunum, aerobik solunum olarak da bilinir. Organik besinlerin Oksijen yoluyla yakılarak ATP elde etme işidir.

Ürik asid

Ürik asit (Moleküler ağırlığı 168g/mol), (IUPAC ismi 7,9-dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione) karbon, oksijen, nitrojen ve hidrojen'den oluşan organik bir bileşiktir. Ürik asit, Ksantin oksidazın oksipürünleri (ksantin, hipoksantin gibi) oksitlemesi ile ol...

Urik asit

Ürik asit (Moleküler ağırlığı 168g/mol), (IUPAC ismi 7,9-dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione) karbon, oksijen, nitrojen ve hidrojen'den oluşan organik bir bileşiktir. Ürik asit, Ksantin oksidazın oksipürünleri (ksantin, hipoksantin gibi) oksitlemesi ile ol...

Urik asid

Ürik asit (Moleküler ağırlığı 168g/mol), (IUPAC ismi 7,9-dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione) karbon, oksijen, nitrojen ve hidrojen'den oluşan organik bir bileşiktir. Ürik asit, Ksantin oksidazın oksipürünleri (ksantin, hipoksantin gibi) oksitlemesi ile ol...

Pelikula

Pelikula, Tek hücreli canlılarda hücre zarının altında organik liflerden oluşan çadırımsı yapılar. Kök ayaklılarda bulunmaz.

Otoepürasyon

Otoepürasyon, suda eriyik veya süspansiyon halindeki organik ve inorganik maddeleri oksijenle doymuş inorganik bileşiklere değiştiren olaydır. Kirleticilere karşı deniz sularının da kendilerini temizleme mekanizmaları vardır.

Karma yem

Karma yem; fenni yem yada fabrika yemi olarak ta adlandırılan yem.

Immünoglobulin

Bağışan ya da Antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından; kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir. Bu moleküller organizmayı yabancı moleküllerin yol a...

Glikoproteinler

Glikoprotein, şeker ve aminoasitlerden oluşmuş organik moleküller için kullanılan genel tanım. Canlı organizmalarda bulunan pek çok molekül glikoprotein yapısındadır.