Etiket: Orkney Adaları

U 47

U-47, II. Dünya Savaşı Type VIIB Alman denizaltısı.

U-47

U-47, II. Dünya Savaşı Type VIIB Alman denizaltısı.

Denizaltı 47

U-47, II. Dünya Savaşı Type VIIB Alman denizaltısı.

Kuzey denizi

Kuzey Denizi, İngiltere ile Avrupa kıtası arasındaki deniz. Atlantik Okyanusu'nun kuzey-doğu uzantısıdır. Kuzey Denizi'ni Büyük Britanya Adası Shetland ve Orkney Adaları ile Avrupa yakasında Danimarka, Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa’nın bir kısmı çevi...

Zetland

Shetland, (Eski adı ile Zetland) İskoçya'nın 32 idarî yönetim biriminden biridir. Bir takımada olan Shetland, Orkney Adaları'nın ve İskoçya anakarasının kuzeydoğusunda bulunur.

Shetland

İskoçya'nın 32 idarî yönetim biriminen biridir.

Orkney

Orkney Adaları, İskoçya'nın kuzeyinde, binyıllardır üzerinde insan yaşanmakta olan takımadalardır. İrili ufaklı yaklaşık 70 adadan, 20'sinde yerleşim vardır.