Etiket: Osmanlı İmparatorluğu

Türk Coğrafya Tarihi

Osmanlı Devleti, önceki Anadolu uygarlıklarından, İslamdan ve Selçuklulardan kaynaklanan zengin bir bilgi hazinesine sahipti. Bununla birlikte 15. yüzyıla değin coğrafyaya ilgi gösterilmedi.

Şahi (para birimi)

İran kaynaklı bu para birimi, Osmanlı İmparatorluğunun Azerbaycan ve güneyindeki topraklarında tedavül etti. Akçe karşılığı daha değerli ve itibarı daha yüksek olduğundan süratle yaygınlaştı. İran`a komşu Bağdad, Basra, Haleb, Amid ve Van darphanelerinde...

Çaka Beyliği

Çaka Bey Devleti, 1080 yılında İzmir'de kurulmuştur. Kurucusu Çaka Bey'dir. 1093 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı. Böylece Batı Anadolu'daki ilk Türk egemenliği sona ermiş oldu.

Vezir (anlam ayrımı)

Vezir sözcüğü aşağıdaki anlamlarda kullanılabilir:

Vezir (anlam ayrım)

Vezir sözcüğü aşağıdaki anlamlarda kullanılabilir:

Suskunlar

Suskunlar, şunları ifade etmek için kullanılabilir:

Konstantin (şehir)

Konstantin, kuzeybatı Cezayir'de şehir. 540.000 kişilik nüfusuyla ülkenin başkent Cezayir ve Oran'dan sonra üçüncü büyük şehri.

Kilickalkan

Kılıçkalkan iki kişi tarafından kılıç ve kalkan kullanılarak oynanan, Bursa'da doğmuş ve gösteri amaçlı bir oyun.

Gazitepe, Silivri

Gazitepe (Haraça, Haraççı), Silivri, İstanbul`da mahalle.

Evladı Fatihan

Evlad-ı Fatihan, (Osmanlı Türkçesi: اولاد فاتحان Evlād-ı Fātiḥān) Osmanlı İmparatorluğu’nda Balkanlar’ın fethine katılan beylerin, fatihlerin soyundan gelenlere verilen addır.

Devsirme sistemi

Devşirme, Osmanlı Devleti'nin fethettiği topraklardan -özellikle Balkanlar- Hristiyan genç ve yetenekli çocukların toplanması, bu çocukların sıkı bir eğitimden geçirilerek üstün bir asker veya bürokrat oluşturulması sistemidir. Bu sistem ile yetiştirilip...