Etiket: Osmanlıcılık

Osmancılık

Osmanlıcılık, Osmanlı İmparatorluğu içindeki bütün ulusları ve unsurları Osmanlılık ruhu içinde birleştirmeyi amaçlar. Tanzimat (Osmanlıca: تنظيمات), Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerifi'nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yeni...

Adem-i Merkeziyetçilik

ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK;Alm. Dezentralisationismus, Fr. Décentralisationism, İng.

rüştiye

Rüştiye, (Mekteb-i Rüşdi olarak da bilinir), Tanzimat (1839) sonrasında açılan, ortaöğrenim amaçlı Osmanlı eğitim kurumu.