Etiket: Osmanlıca

Türkçenin tarihi gelişimi

Türk yazı dilinin ele geçen ilk örnekleri Orhun Abidelerinin metinleridir. Fakat bu metinler şüphesiz Türk yazı dilinin ilk örnekleri değildir. Çünkü Orhun Âbidelerindeki dil yeni teşekkül etmiş bir yazı dili olarak değil, çok işlenmiş bir yazı dili olara...

Böyk Selçuklu

Aynalı Çarşı

Aynalı Çarşı, (ya da Halyo Çarşısı) Çanakkale'de bulunan kapalı çarşı. 1890 senesinde şehrin Musevi cemaatinin ileri gelenlerinden Eliyau Hallio tarafından yaptırılmıştır.

Avrupa'da Ne Gördüm

Avrupa'da Ne Gördüm, 1891 yılında Servet-i Fünun dergisi yayıncısı Ahmet İhsan Tokgöz tarafından yazılmış, 580 sayfalık ilk resimli Osmanlı/Türk Avrupa seyahatnamesidir.

İntegrallenebilirlik

İntegral veya tümlev, bir fonksiyon eğrisinin altında kalan alan.

İntegral alma kuralları

İntegral veya tümlev, bir fonksiyon eğrisinin altında kalan alan.

Türklük bilgisi

Türkoloji (Osm. Türkiyat) veya Türklükbilimi, Türk halkları ve özellikle Türk dil ve lehçeleriyle ilgilenen bilim dalı.

Tümlevlenebilirlik

İntegral veya tümlev, bir fonksiyon eğrisinin altında kalan alan.

Murat Çulcu

Murat Çulcu, 1950 yılında İstanbul`da doğdu. Lise Yıllarında gazetecilik ile tanıştı. Araştırma dalında yılın gazetecisi seçildiği sene 1974`tür. Kıbrıs Barış Harekatı`nı muhabir olarak izledi. Tercüman Gazetesinin Frankfurt merkezinde temsilcilik görevin...

Kadiri tarikatı

Kadirilik ya da Kadiriyye (Osmanlıca: قادريه), Sünnîliğin Hanbeli mezhebine mensup Abdülkâdir Geylânî tarafından 12. yüzyılın başlarında kurulan ve silsilesini Ali bin Ebu Talib'e dayandıran sufi/tasavvufî yol.

Cüzi irade

Cüz'i irade islam inancına göre (akaid, kelam) insanlara verilmiş olan ve kaza ve kader sınırları çerçevesinde hareket imkânı tanıyan özgür iradedir. Cüz'i kelimesi Arapça ve Osmanlı Türkçesi'nde kısmi anlamına gelir.

Sinema Yıldızı

Sinema Yıldızı, haftalık sinema dergisi.

Osmanlıca harfler

Osmanlıca harfler, Arap alfabesinde olmayıp Farsçada karşımıza çıkan p, ç, j ve kafı farisi nin Arap harflerine eklenmesiyle oluşmuştur. Sesli harf olmamakla beraber, ismine okutucu harfler de dedigimiz ye, vav ve elif harfleri kelimelerin okunmasına yard...

Olmayana ergi

Reductio ad absurdum, olmayana ergi ya da Osmanlıca abese irca, Latince saçma olana indirgeme anlamına gelir ve bir iddiayı doğru kabul ederek saçma bir sonuca varıp iddianın yanlış olduğu sonucuna ulaşıldığı bir mantık yöntemidir. Bu yöntemde, yanlış ola...

Nâm-ı Kemâl fıkraları

Nam-ı Kemal, Osmanlıca`da bir fıkra veya kısa hikâye anlatılmaya başlarken kullanılan ve "adamın biri" anlamına gelen bir terimdir. Sonradan bu terim kullanılarak anlatılan fıkraların neredeyse tamamının müstehcen bir karakter alması, ve halk di...