Etiket: Padişah

Alem (alet)

Kelime anlamı "yol gösteren, işaret ve bayrak" demektir (İslam Ansiklopedisi). Türkçesi belgidir.

31 Mart İsyanı

Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı tam olarak ele geçiremeyerek dolaylı bir denetim kurması, politik istikrarsızlığa yol açmış, halk arasında da yaygın çalkantılar doğurmuştu. Bu koşullar bütün muhalefet g...

Şahincibaşı

Şahincibaşı ya da Doğancıbaşılar, Osmanlı padişahlarının av maiyetinde bulunan ve yırtıcı kuş yetiştirmekle görevli bulunan yeniçeri koludur.

Çaşnıgirbaşı

Çaşnıgirbaşı, Osmanlı Hükümdarı`nın yemeklerinin tadına bakmakla görevli saray personeline verilen addır. Aşçının yapmış olduğu yemeklerden hükümdar yemeden önce Çaşnıgirbaşı yemeğin tadına bakardı.

Zağarcılar

Zağarcılar, Osmanlı padişahlarının av maiyetinde bulunan ve tazı yetiştirmekle görevli bulunan yeniçeri koludur.

Saksoncubaşı

Saksonlar, Osmanlı padişahlarının av maiyetinde bulunan ve av köpeği yetiştirmekle görevli bulunan yeniçeri koludur. Başlarında saksoncubaşı bulunur.

Sadabad Kasrı

Sadabad Kasrı, İstanbul`da Kağıthane Deresi kenarında III. Ahmed devrinde yaptırılmış kasır.

Dâstân-ı Şeyh-i Şefâ'ât-kâr Bâmürid-i Sahib-İnkâr

Dâstân-ı Şeyh-i Şefâ`ât-kâr Bâmürid-i Sahib-İnkâr, 17. yüzyılda Nev`izade Atâyi tarafından yazılmış bir şiirdir. İdam cezası alan, fakat sonradan cezası padişah tarafından düşürülen birini konu alır. Beyitler hâlinde yazılmıştır.

Datça Yarımadası

Datça Yarımadası, 1928'e kadar Reşadiye Yarımadası (yabancı kaynaklarda antik Knidos kentinin adı ile de anılır), Muğla ilinde yer alan 80 km uzunluğunda dar bir yarımadadır. Gökova Körfezi ile Hisarönü Körfezini birbirinden ayırır.

Osmanlı Devleti nişanı

Osmanlı Devlet Nişanı, 19. yüzyılda Avrupa Birleşik Krallık devlet geleneğindeki nişanlardan etkilenilerek Osmanlı Devleti için hazırlanmıştır. Ondan önce, padişahların tuğraları devlet nişanı yerine geçiyordu.

Menşûr

Menşûr, Osmanlı Devleti`nde padişah tarafından vezir, beylerbeyi gibi yüksek rütbeli memurların atanmasına ilişkin verilen özel berâtlara verilen isim.

Hattı hümayun

Hattı hümayun, Osmanlı padişahlarının önemli konularda bizzat yazdıkları ya da notlar düştükleri fermanlara verilen ad.