Etiket: Panteon

Agrippa Hamamları

Agrippa Hamamları (Thermae Agrippae), Roma'da inşaa edilmiş ilk büyük thermae olarak Marcus Vipsanius Agrippa tarafından yaptırılmış olan Antik Roma hamamları. Yapı başlangıçta Panteon ile aynı zamanda ve onun ekseninde yapılmış bir balaneion (βαλανεῖον)...

Hititlerin inancı

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Hititlerin dini

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Hititlerde çoktanrıcılık

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Hitit politeizmi

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Hitit paganizmi

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Hitit inancı

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Hitit dini

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Tanrı (eril)

Eril bir ilahi varlık olarak Tanrı, en azından cinsi anlamda, dişil bir ilahi varlık olan `tanrıça`nın karşıtı olarak tanımlanabilir. Tanrıça terimi sadece dişil ilahlara verilirken, tanrı terimi dişil veya eril veya cinsiyetsiz veya monoteistik Tanrı anl...

Panteon (anlam ayrım)

Pantheon şu anlamlarda kullanılabilir:

Armazi

Armazi (Gürcüce: არმაზი) Gürcü pagan panteonundaki baş tanrıdır. Gürcü kayıtlarına göre altından eli kılıçlı bir asker figürüydü. 30 m yüksekliğinde, yeşil gözlere sahipti.

hurri

Hurriler MÖ III. binyıldan itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılığa dayalı bir geçim ekonomisine bağlı olarak yaşamış bir devlettir.

Pantheon

Panteon, (Yunanca: παν, pan, "bütün" + Θεός, Theos, "Tanrı") Bir mitoloji ya da dine özgün tüm tanrıların birliğidir. Ünlü toplumbilimci Max Weber, 1922 yılında yayınladığı bir kitapta panteon ile tek tanrılı dinlerin arasındaki bağı karşılaştırmaktadır.