Etiket: Pascal programlama dili

Lazarus (yazılım)

Bu yazı Lazarus isimli IDE yazılımı ile ilgilidir. Kelimenin diğer kullanımları için, bakınız Lazarus.

Object Pascal

Object Pascal Turbo Pascal'dan sonra Borland firmasının çıkardığı bir programlama dilidir. Delphi programlama dilinin ilk adımı olarak nitelendirilebilir.

Delphi programlama dili

Delphi programlama dilinin, temeli Pascal dilidir. Özellikle nesne yönelimli programlama anlayışıyla yapılandırılmış Turbo Pascal dilinin görsel sürümü denilebilir.

Turbo Pascal

Turbo Pascal, Borland tarafından Pascal programlama dili için geliştirilen derleyici.

modula

Modula-2, Niklaus Wirth'in Pascal'ı gelişen teknolojiye eriştirmek için 1978'de çıkardığı programlama dilidir. Bu dilin temel yaklaşımı modularitydir.

Lazarus

Lazarus, şu anlamlara geliyor olabilir;