Etiket: Perde

Barbi bebek

Barbie (ilk piyasaya çıkış; 1959) 1990'lı yıllardan itibaren dünyanın en çok satmış kız çocuklarının vazgeçilmez oyuncağı, perdeye, çarşafa, terliğe, çamaşıra, parfüme ve akla gelebilecek her türlü ürüne imza atmış bir marka. Barbie bebek aslında, yaratıc...

Acem (müzik)

Acem, Klâsik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde.

Otel tekstili

Dokumacılık, hayvansal, bitkisel veya kimyasal lifli kullanım ürünleridir. Giyilebilen her şey ve bazı dekorasyon ürünlerini de içine alan üretim sektörüdür.

Ev tekstili

Dokumacılık, hayvansal, bitkisel veya kimyasal lifli kullanım ürünleridir. Giyilebilen her şey ve bazı dekorasyon ürünlerini de içine alan üretim sektörüdür.

Şelpe

Şelpe, bağlama çalmada kullanılan bir teknik. Asya`da pençe tekniği olarak da adlandırılır.

Çiroz (mimarlık)

Çiroz Betonarme yapılarda;kolon ya da perde yapımında kullanılan etriye şeklidir. Düşey donatıların etrafının etriye yle dolanılamadığı durumlarda kullanılır.Uçları kıvrılmış çelik çubuğun karşılıklı düşey donatıyı tutması işine yarar.Perde lerde en az m&...

fasıl

*Bölüm anlamına gelir.

beyaz perde

Sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işidir. Film göstermeye yarayan özel bir...

barbi

Barbie (ilk piyasaya çıkış; 1959) 1990'lı yıllardan itibaren dünyanın en çok satmış kız çocuklarının vazgeçilmez oyuncağı, perdeye, çarşafa, terliğe, çamaşıra, parfüme ve akla gelebilecek her türlü ürüne imza atmış bir marka. Barbie bebek aslında, yaratıc...

Cinema

Sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işidir. Film göstermeye yarayan özel bir...

oktav

Oktav, basılan bir perdenin 12 perde sonrasına 1 oktav denir.

sinema

Sinema, film üstüne saptanmış görüntülerin ya da çizilmiş desenlerin ışıkla bir perdeye art arda düşürülerek hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanan sanat dalı. Sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resim...