Etiket: Periyot

Hızlı Fourier dönüşümü

Hızlı Fourier dönüşümü(Fas t Fourier Transform-FFT) titreşim analizinde kullanılan, istatistik tabanlı, matematiksel bir işlemdir.

Düşük enerjili elektron kırınımı

Düşük enerjili elektron kırınımı, veya LEED (Low energy electron diffraction), Kristal yüzeylerden saçılan düşük enerjili elektronların (< 500 elektronvolt) oluşturduğu kırınım motiflerinin görüntülendiği teknik. Yüzeyin atomik yapısı üzerine detaylı bilg...

Titreşim sayısı

Frekans veya titreşim sayısı bir olayın birim zaman (tipik olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür, matematiksel ifadeyle periyodun çarpmaya göre tersidir.

ondograf

Ondograf, eskiden, bir kâğıt üzerine mürekkeple bir gerilimin veya bir akımın periyodik eğrisini çizmekte kullanılan ve bu iş için bir kondansatörün periyodik dolma ve boşalmasından yararlanan kayıt cihazı.

frekans

Bir grup birime ait bilgiler, bir değişkenin (vasfın) şıklarına göre ayrılıp aynı şık ya da şıklar grubunda bulunan birimler kümeler halinde bir araya toplandığında, her kümede bulunan gözlem sayısına frekans ya da çokluk denilmektedir. İnceleme konusu ol...