Etiket: Plazma

Akışkan (Termodinamik,mühendislik)

Akışkan, sıvıları , gazları, plazmaları ve bazı durumlarda plastik katıları (eriyik) kapsayan, maddenin hallerinin bir altkümesidir.

Yıldız rüzgârı

Güneş rüzgarı, Güneş'in üst atmosferinden yayılan bir plazma dalgasıdır. Çoğunlukla, enerjisi genelde 1,5 ve 10 keV arası olan elektronlar ve protonlardan oluşur.

Jüpiter(gezgen)

Jüpiter (Erendiz, Müşteri) Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni. Güneş'ten uzaklığa göre beşinci sırada yer alır.

H II bölgesi

H II bölgesi, yüzlerce ışık yılı genişlikte olabilen, içerisinde yıldız oluşumlarının gerçekleştiği, parlayan bir plazma ve gaz bulutudur. Gaz içerisinde oluşmuş olan genç, sıcak ve mavi yıldızlar yüksek miktarda morötesi ışın yayıp bulutsuyu yükünleştiri...

Güneş rüzgârı

Güneş rüzgarı, Güneş'in üst atmosferinden yayılan bir plazma dalgasıdır. Çoğunlukla, enerjisi genelde 1,5 ve 10 keV arası olan elektronlar ve protonlardan oluşur.

Güneş püskürtüsü

Güneş püskürtüsü Güneş`in gazyuvarında (atmosferinde) gerçekleşen yeğin patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1 milyon km/saat hızla hareket ederler. Bu piskürtmeler yeryüzündeki iletişim ve güç ağlarını...

Yüksek yoğunluklu lipoprotein

Yüksek yoğunluklu lipoproteinler İngilizce <i>High Density Lipoprotein</i>`in kısaltması olan HDL olarak da bilinirler. HDL, vücuttaki dokulardan karaciğere kolesterol taşıyan bir lipoprotein sınıfıdır.

Parasetamol

Parasetamol (asetaminofen), ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır.

Orta yoğunluklu lipoprotein

Ara yoğunluklu lipoproteinler (İngilizce intermediate density lipoprotein IDL olarak kısaltılırlar), çok düşük yoğunluklu lipoproteinlerin (VLDL) yıkımından oluşan bir sınıf plazma lipoproteinidirler. Başlıca trigliserit ve kolesteril esterlerden oluşurla...

Kan proteinleri

Kan şekilli elemanlar ve plazmadan oluşur. Plazmada ortalama 7-8g/dL protein bulunur. Plazma proteinleri 3 ana gruba ayrılır.

IDL

Ara yoğunluklu lipoproteinler (İngilizce intermediate density lipoprotein IDL olarak kısaltılırlar), çok düşük yoğunluklu lipoproteinlerin (VLDL) yıkımından oluşan bir sınıf plazma lipoproteinidirler. Başlıca trigliserit ve kolesteril esterlerden oluşurla...

Asetaminofen

Parasetamol (asetaminofen), ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir.

Ara yoğunluklu lipoprotein

Ara yoğunluklu lipoproteinler (İngilizce ``intermediate density lipoprotein`` IDL olarak kısaltılırlar), çok düşük yoğunluklu lipoproteinlerin (VLDL) yıkımından oluşan bir sınıf plazma lipoproteinidirler. Başlıca trigliserit ve kolesteril esterlerden oluş...

William Crookes

Sör William Crookes (17 Haziran 1832-4 Nisan 1919), İngiliz fizikçi ve kimyacı, metapsişik araştırmacı, İngiliz Psişik Araştırma Derneği başkanlarından, spiritüalist.